Flybe'n rhoi'r gorau i ddwy daith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Flybe'n rhoi'r gorau i hedfan o Gaerdydd i Baris a Glasgow ym mis Ionawr heblaw am y teithiau i'r gemau rygbi

Mae cwmni hedfan Flybe wedi cyhoeddi eu bod yn diddymu dwy daith o Faes Awyr Caerdydd yn y flwyddyn newydd.

Wrth gyhoeddi eu teithiau ar gyfer 2014, mae Flybe wedi cadarnhau dros 150 o deithiau ar draws Ewrop, ond er y bydd y cwmni'n parhau i hedfan o Gaerdydd i Belfast, Caeredin a Jersey, ni fydd yn parhau i hedfan rhwng Caerdydd a maes awyr Charles de Gaulle ym Mharis a Glasgow.

Dywedodd y cwmni y byddai'r teithiau yna'n dod i ben o Ionawr 19, ond y byddai'r hediadau o Ffrainc a'r Alban ar gyfer gemau rygbi Pencampwriaeth y Chwe Gwlad rhwng Chwefror 20-24 yn rhedeg o hyd.

Wrth wneud y cyhoeddiad dywedodd swyddog masnachol Flybe, Paul Simmons: "Rydym wedi edrych o ddifri ar yr holl deithiau gan ein cwmni o Gaerdydd er mwyn sicrhau mai dyna mae ein cwsmeriaid wir am eu gweld ar yr amseroedd gorau i bawb."

Fe ddaw'r cyhoeddiad cwta chwe wythnos wedi i Flybe gyhoeddi mwy o deithiau o Gaerdydd i ardaloedd sgïo yn Ffrainc a'r Swistir dros y gaeaf.

Fe fydd yn ergyd i Lywodraeth Cymru a brynodd y maes awyr yn gynharach eleni am £52 miliwn. Maen nhw hefyd wedi gwario £500,000 er mwyn gwella'r safle ers hynny.

Pan gyhoeddwyr y teithiau ychwanegol ym mis Hydref, dywedodd y Gweinidog Busnes Edwina Hart:

"Yn sicr, mae mwy o deithiau'n allweddol i ddyfodol y maes awyr."

Cwmni newydd i'r adwy?

Wrth ymateb i'r cyhoeddiad dywedodd prif weithredwr Maes Awyr Caerdydd Jon Horne:

"Mae Flybe yn fusnes sy'n mynd drwy newid mawr fel y dangoswyd gan eu hailstrwythuro diweddar.

"Mae'n anffodus bod y teithiau poblogaidd i Baris a Glasgow yn dod i ben oherwydd y broses yma, ond mae'r cwmni wedi ychwanegu pedair o deithiau sgïo o Gaerdydd yn ddiweddar.

"Rydym eisoes mewn trafodaethau gyda nifer o gwmnïau ynghylch y cyfle i gymryd drosodd y teithiau i Glasgow a Pharis sydd ar hyn o bryd yn denu 46,000 a 29,000 o deithwyr bob blwyddyn.

"Ein bwriad yw canfod cludwr arall cyn gynted â phosib er mwyn osgoi toriad yn y gwasanaethau.

"Byddwn hefyd yn trafod gyda Flybe er mwyn ystyried teithiau eraill o Gaerdydd wrth i'r broses ailstrwythuro barhau.

"Oherwydd adnewyddu'r maes awyr a gwella'r cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus, mae'r gwasanaeth i deithwyr yn llawer gwell."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol