Dyn o Abertawe'n pledio'n euog i gyhuddiad o dreisio

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Abertawe mae dyn 21 oed o'r ddinas wedi pledio'n euog i gyhuddiadau o dreisio, ymosod yn rhywiol, lladrata, a gwneud bygythiadau tra'n meddu ar arf bygythiol.

Mae Daniel James yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu ar Ionawr 17.

Clywodd y llys fod y troseddau honedig wedi digwydd mewn maes parcio yn y Ganolfan Ddinesig am 5.40yh ar Dachwedd 20.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Dave Hough: "Roedd hwn yn ddigwyddiad difrifol achosodd lawer o ofid ymhlith y cyhoedd ar y pryd, yn enwedig yng nghanol y ddinas.

"Hoffwn i ddiolch i'r cyhoedd a anfonodd wybodaeth aton ni."