Cyn weithwyr Remploy yn Wrecsam yn colli swyddi eto

Published

Mae ffatri gafodd ei sefydlu er mwyn rhoi swyddi i gyn weithwyr Remploy yn Wrecsam wedi cau lai na pum mis ar ôl iddi agor.

Bellach mae 15 o weithwyr anabl wedi colli eu swyddi am yr ail dro o fewn blwyddyn a hanner ar ôl i swyddfa Enterprising Employment gau.

Cafodd y ffatri Remploy, lle oedden nhw'n gweithio gynt, ei chau yn Awst 2012 gyda 40 yn colli eu swyddi.

Mae'r dyn tu ôl i Enterprising Employment Ivan Timmis yn dweud ei fod yn bwriadu dechrau busnes arall yn y dref yn rhoi unedau cegin at ei gilydd.

Yn y cyfamser, mae'r cyngor wedi dweud nad oedd gan berchennog y cwmni gytundeb efo nhw.

'Dryswch'

Gwaith y ffatri sy' wedi cau oedd gosod ceginau ac yn ôl, Mr Timmis, dim ond chwech oedd yn cael eu gwneud rai wythnosau er eu bod wedi derbyn addewid y byddan nhw'n derbyn 10 gwaith hynny.

"Mae dryswch wedi bod, mae'n gymhleth iawn a dydw i ddim eisiau mynd i fanylion.

"Y peth allweddol yn hyn i gyd yw ceisio gwneud yn siŵr fod yr hogiau oedd y gweithio yno'n parhau i fod â gwaith. Maen nhw wedi bod yn hollol wych ac mae'n ddrwg gen i fod hyn wedi digwydd."

Er bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn talu 75% o dâl y gweithwyr doedd Mr Timmis ddim wedi llwyddo i dalu am weddill y costau, gan gynnwys rhent a threthi oherwydd y diffyg galw am y gwaith.

Mae Mr Timmis yn edrych ar safleoedd newydd ac yn cynnal trafodaethau ddydd Gwener gyda gweithwyr a phobl eraill ynglŷn â phosibiliadau.

'Yn ddyledus'

Dywedodd un o'r gweithwyr, wnaeth ofyn i beidio â chael ei enwi: "Mae pawb yn pryderu'n fawr am hyn. Mae'r ffatri wedi cael ei chau ac mae arnyn nhw gyflog i ni.

"Chafon ni ddim ein talu o gwbl fis diwethaf ac mae arian yn ddyledus inni ers mis Medi hefyd.

"Dydi o ddim yn iawn i ni ddarganfod ein hunain yn y sefyllfa yma pan mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn darparu grant i dalu am 75% o'r cyflogau.

"Mae'r holl beth wedi bod yn drychineb, doedd dim digon o waith i'n cadw ni fynd ac i dalu'r rhent ... os yw Mr Timmis yn llwyddo i agor yn rhywle arall bydd angen iddo gyflogi llai o bobl."

Mae Cyngor Wrecsam wedi cadarnhau fod tenantiaeth Enterprising Employment wedi cael ei chanslo.

Maen nhw hefyd wedi ymateb i sylwadau gafodd eu gwneud gan fab Mr Timmis yn y wasg leol, oedd yn honni fod y cyngor wedi gaddo darparu gwaith i'r cwmni ac yna wedi torri'r cytundeb.

Dywedodd llefarydd ar ei rhan: "Mae'n siomedig i weld unrhyw gwmni'n roi'r gorau i fasnachu, gan roi eu gweithwyr allan o waith.

"Ond doedd gan y cyngor hwn ddim unrhyw fath o gytundeb na dealltwriaeth gyda'r cwmni dan sylw ynglŷn â darparu unedau cegin.

"Rydym yn credu i ni wneud popeth o fewn ein gallu i helpu'r cwmni ond wnaethon nhw ddim parchu eu hochr nhw o'r cytundeb tenantiaeth, ac fe wnaeth hynny olygu iddo gael ei ddirwyn i ben ar ôl sawl ymgais swyddogion i ddatrys y mater."

Straeon perthnasol