Mwy o hyblygrwydd ariannol i fyrddau iechyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gweinidog iechyd am weld arian yn cael ei ddefnyddio mewn dull fwy effeithiol

O hyn ymlaen byrddau iechyd yn cydbwyso'u llyfrau dros gyfnod o dair blynedd yn hytrach nag un.

Fe wnaeth Aelodau Cynulliad gymeradwyo'r newidiadau nos Fawrth er mwyn ceisio atal sefyllfa lle'r oedd penderfyniadau yn cael eu gwneud ar sail tymor byr.

Er gwaetha'r ffaith eu bod nhw wedi bod yn derbyn arian ychwanegol mae byrddau iechyd wedi bod yn cael trafferthion peidio â gwneud colled ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Mae ymgynghorwyr mewn ysbytai wedi awgrymu fod ceisio taro targedi'n un o'r prif resymau dros y problemau sydd wedi bod yn digwydd o fewn adrannau brys tua diwedd y flwyddyn ariannol.

'Cynlluniau hirdymor'

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd y mesur yn galluogi'r byrddau iechyd i allu ymgymryd â phrosiectau tymor hir allai arbed arian yn y pen draw.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: "Gwyddom fod y system bresennol yn annog penderfyniadau tymor byr.

"Bydd rhoi mwy o hyblygrwydd ariannol i'r GIG er mwyn iddo reoli ei gyfrifoldebau dros sawl blwyddyn ariannol yn caniatáu sgôp iddo wneud cynlluniau a phenderfyniadau hirdymor."

Ceisiodd y Ceidwadwyr gyflwyno mesur fyddai'n rhoi pwerau benthyg i'r byrddau iechyd ond cafodd hwn ei wrthod ar y sail nad oedd digon o amser i graffu ar oblygiadau polisi o'r fath.

Yn ôl Mr Drakeford mae'r mesur eisoes yn cael ei roi ar "drac cyflym" drwy'r Cynulliad.

Mae disgwyl i'r ddeddf newydd ddod i rym ar 1 Ebrill 2014.

Straeon perthnasol