Pisa: Arweinwyr busnes yng Nghymru yn bryderus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae disgyblion Cymru ar ei hôl hi o hyd o ran darllen, mathemateg a gwyddoniaeth yn ôl astudiaeth ryngwladol.

Mae arweinwyr busnes yn poeni y bydd yna brinder sgiliau yng Nghymru yn y dyfodol ar ôl i brofion Pisa ddangos bod disgyblion mewn rhannau eraill o'r byd yn perfformio yn well.

Roedd astudiaeth Pisa o ddisgyblion 15 oed yn awgrymu bod disgyblion Cymru ar ei hôl hi o hyd o ran darllen, mathemateg a gwyddoniaeth, yn ôl astudiaeth ryngwladol.

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru Huw Lewis fod y canlyniadau yn siomedig.

Yn ôl Emma Watkins, cyfarwyddwr gyda CBI Cymru, roedd cwmnïau yn poeni am ddiffyg sgiliau elfennol.

"Mae'n hanfodol fod y system sgiliau, y system addysg, yn cwrdd ag anghenion yr economi. A ydym ni'n llwyddo i wneud hynny? Ddim yn ddigon da ar hyn o bryd."

Sgiliau

Mae hi'n dadlau y dylai busnesau ddisgwyl gorfod talu pobl i hyfforddi pobl mewn sgiliau penodol sydd eu hangen ar y cwmni.

Ond ychwanegodd: "Mae yna ormod o fusnesau sy'n gorfod buddsoddi eu harian a'u hamser yn dysgu pobl i ddarllen, i ysgrifennu, i ateb y ffôn -pethau na ddylai busnesau orfod eu gwneud."

Dywed CBI Cymru fod Llywodraeth Cymru yn cydnabod fod yna broblem a'u bod yn mynd i'r afael â hyn.

Dywedodd Ms Watkins: "Rydym wedi dechrau ar y daith. Ond rydym yn bell iawn o gyrraedd y nod."

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru dywedodd y Gweinidog Addysg Huw Lewis nad oedd yna atebion hawdd na chyflym wrth geisio gwella'r system addysg yng Nghymru.

"Fe allai rhywun holi cwestiynau a honni ein bod wedi colli golwg am yr hyn oedd yn digwydd i hanfodion addysg yng nghanol y degawd diwethaf."

Ond mynnodd fod gweinidogion Cymru wedi cymryd sylw o ganlyniadau gwael ym mhrofion Pisa yn 2009.

Gwella perfformiad

Ychwanegodd: "Rydym wedi cyflwyno un o'r rhaglenni diwygio mwyaf radical ac uchelgeisiol o ran addysg yng Nghymru."

Un o'r gwledydd wnaeth berfformio orau ym mhrofion Pisa yw China, sydd hefyd ag economi gref sy'n parhau i dyfu.

Dywedodd yr Athro David Reynolds, sy'n cynghori Llywodraeth Cymru ar addysg: "Erbyn profion Pisa yn 2016, oni bai ein bod wedi gwella ein perfformiad o gymharu â gwledydd eraill bydd pobl yn meddwl a yw hi o werth i ddod yma.

"Yn syml byddwn ddim yn cael ein hystyried fel un o brif wledydd diwydiannol y byd. Yn hytrach byddwn yn ymdebygu yn fwy i barc thema."

Mae cwmni Biocatalysts yn Nantgarw ger Caerdydd yn cynhyrchu ensymau - enzymes - i wella blas bwyd, ac yn allforio i bob rhan o'r byd.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr Stuart West: "Ar gyfer nifer o swyddi rydym yn recriwtio yn lleol, swyddi fel technegwyr sy'n gweithio yn y lab.

"Ond gyda swyddi gwyddonwyr neu bobl masnacha yna rydym yn recriwtio yn rhyngwladol.

"Rwy'n credu fod yna ddau o Sbaen yma, tri Gwyddel, un o India ac yn amlwg rhai o Loegr."

Straeon perthnasol