Lagŵn llanw Bae Abertawe: Gwariant o £300m?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunTidal Lagoon Swansea Bay Ltd
disgrifiad o’r llunArgraffiad arlunydd o sut y gallai'r lagŵn ym Mae Abertawe edrych

Fe allai lagŵn llanw ym Mae Abertawe ddod â gwariant gwerth £300m i economi Cymru, yn ôl arbenigwyr.

Byddai'r prosiect £756m yn cynnwys "wal môr" 10.5 cilometr (6.5 milltir) o hyd fyddai'n gallu dal 11 cilometr sgwâr (4 milltir sgwâr) o ddŵr.

Dywedodd Tidal Lagoon Swansea Bay y gallai'r cynllun greu 420,000 megawat o drydan y flwyddyn, digon i gyflenwi 121,000 o gartrefi.

Yn ôl astudiaeth newydd gan Uned Ymchwil Economaidd Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, gallai'r cynllun greu 1,850 o swyddi ac ychwanegu £173m at werth nwyddau a gwasanaethau yn y rhanbarth yn ystod y cyfnod adeiladu fyddai'n para tair blynedd.

Byddai hefyd yn creu 60 o swyddi hirdymor a hyd at 90 swydd ychwanegol yn gysylltiedig â gwariant gan ymwelwyr.

Dywed yr uned y byddai'r lagŵn yn creu dros £5m o wariant lleol yn ystod y cyfnod gweithredol.

Casgliadau

Meddai'r Athro Max Munday, cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economaidd Cymru: "Mae canolbwyntio ar greu swyddi a chefnogaeth yn y sectorau gweithgynhyrchu ac adeiladu yn bwysig yng nghyd-destun yr heriau presennol sy'n wynebu Bae Abertawe ac economïau Cymru."

Daeth yr adroddiad i'r casgliadau canlynol:

· Bydd buddsoddiad cyfalaf o £756 miliwn, gyda £300 miliwn o hwnnw'n cael ei wario yng Nghymru (40%)

· Mae yna botensial o allbwn ychwanegol gwerth £454 miliwn yng Nghymru ac £173 miliwn mewn gwerth ychwanegol crynswth yn ystod y cyfnod adeiladu fyddai'n para tair blynedd

· Byddai yna wariant lleol o dros £5 miliwn yn ystod y cyfnod gweithredol

· Gallai gwerth ychwanegol crynswth pellach o £1.5m-2.1 miliwn gael ei greu'n flynyddol trwy gyfleoedd hamdden cysylltiedig

· Gallai greu 60 swydd weithredol hirdymor a hyd at 90 swydd ychwanegol yn gysylltiedig â gwariant ymwelwyr

Mae cwmni Tidal Lagoon Power wedi dweud o'r dechrau y byddan nhw'n ceisio defnyddio cyflenwyr o Gymru a'r DU yn ystod y broses adeiladu a'r cyfnod gweithredol.

'Cyflenwi prosiectau eraill'

Dywedodd Mark Shorrock, prif swyddog gweithredol y cwmni: "Bae Abertawe fydd y cynta' mewn cyfres o ddatblygiadau yng Nghymru a'r DU yn ehangach, fel y gallai'r isadeiledd cyflenwi fydd yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r prosiect hwn gael ei ddefnyddio i wasanaethau rhwydwaith ehangach o brosiectau lagŵn llanw.

"Rydym eisiau gweld isafswm o 50% mewn cynnyrch o Gymru ar gyfer ein lagŵn cynta' a byddwn yn gweithio gyda'r diwydiant yng Nghymru i sicrhau fod y rhanbarth yn elwa o ran darparu datblygiadau lagŵn llanw eraill."

Ychwanegodd Calvin Jones, o Uned Ymchwil Economaidd Cymru: "Rydym yn rhagweld y bydd y gwariant o £300m yn lleol dros y cyfnod datblygu tair blynedd, sy'n dechrau mis Mawrth 2015, yn arwain at allbwn ychwanegol o £454m yng Nghymru.

"Mae hyn yn golygu y byddai pob £1m sy'n cael ei wario yn y rhanbarth gyda'r potensial o greu £0.52m arall i'r economi."

Bydd y lagŵn yn cwmpasu'r arfordir rhwng Y Mwmbwls a Phort Talbot.

Y gred yw y byddai'r lagŵn yn para am 100 mlynedd.

Straeon perthnasol