Gwahardd cyn-athrawes Ysgol Gyfun Cwm Rhymni am 18 mis

Published

Mae cyn athrawes addysg grefyddol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn y Coed-duon ger Caerffili wedi cael ei gwahardd rhag dysgu am 18 mis.

Penderfynodd panel disgyblu'r Cyngor Dysgu fod Lisa Manship, 33 oed, wedi ymddwyn mewn modd annerbyniol yn broffesiynol drwy ffurfio perthynas anaddas ar-lein gyda disgybl 17 oed ar wefan Facebook.

Fe fydd yn gorfod gorffen cwrs diogelu plant - a hyfforddiant am y defnydd derbyniol o wefannau cymdeithasol - cyn y bydd yn cael mynd yn ôl i'r stafell ddosbarth.