Ffair Aeaf: Torri record

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd cadeirydd y Ffair bod y tywydd da yn ffactor enfawr yn nifer yr ymwelwyr.

Mae'r Ffair Aeaf eleni wedi denu rhagor o ymwelwyr nag erioed o'r blaen.

Meddai'r trefnwyr, fe ymwelodd 14,203 â Maes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddydd Mawrth - record ar gyfer ail ddiwrnod y sioe.

Wedi i filoedd dyrru yno ddydd Llun, cyfanswm ymwelwyr y Ffair eleni oedd 29,336. Mae hynny'n gynnydd o 2,500 o bobl ers 2012.

Fe ddisgrifodd cadeirydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, John Davies hon fel "clamp o flwyddyn" i'r Ffair, gan ddweud bod y tywydd da yn ffactor enfawr yn y nifer ddaeth i'r Maes.

Dywedodd y byddai'r Ffair y flwyddyn nesa'n fwy eto, ac y byddai 70 o'r rhai geisiodd am stondinau eleni, a methu - yn cael eu cynnwys yn 2014.

Ychwanegodd y byddai'r Gymdeithas yn penderfynu yn y gwanwyn, ddylen nhw symud y Ffair i gael ei chynnal ar ddydd Sul a dydd Llun, yn hytrach na dydd Llun a dydd Mawrth. Y nôd yw denu pobl fyddai'n methu ag ymweld â'r Ffair oherwydd gwaith neu ysgol.

Straeon perthnasol