Dau yn yr ysbyty wedi damwain ddifrifol ar rhan o'r A470

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion wedi gwrthdrawiad difrifol ar yr A470 ger Tal-Y-Cafn, Dyffryn Conwy, fore dydd Mawrth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig wedi 7:00yb yn dilyn adroddiadau fod Ford Mondeo Glas a Mini Cooper Gwyn wedi taro yn erbyn ei gilydd ger gwesty Tal-y-Cafn rhwng y B5279 a Ffordd Tŷ Gwyn.

Credir bod y gyrwyr wedi cael anafiadau difrifol ac fe gawson nhw eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Bu'n rhaid cau rhan o'r ffordd am gyfnod, gyda thraffig yn cael ei ddargyfeirio.

Roedd y lôn wedi ei hailagor erbyn amser cinio.

Meddai'r Sarjant Meurig Jones, o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn gofyn i unrhyw un a oedd yn teithio ar y ffordd yma ac a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu gyda ni yn yr Uned Ffyrdd yn Llandegai trwy ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod P197460."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol