Llongau hofran yn dychwelyd i'r Rhyl?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Anthony moss
Disgrifiad o’r llun,
Llun teuluol yn dangos y llong hofran oedd yn cludo teithwyr rhwng y Rhyl a Wallasey.

Mae Aelod Seneddol yn dweud y byddai'n "wych" gweld gwasanaeth llongau hofran yn dychwelyd i'r Rhyl wedi 50 mlynedd, wrth i gwmni ddweud bod cynlluniau ar droed.

Yn ôl AS Dyffryn Clwyd, Chris Ruane, mae tri sefydliad wedi mynegi diddordeb i ail-ddechrau darparu gwasanaeth tebyg i'r un oedd yn croesi i Gilgwri yn 1962.

Dim ond am amser byr iawn y bu'r gwasanaeth hwnnw'n weithredol, oherwydd i'r llong gael ei difrodi'n ddifrifol mewn storm.

Rwan, mae gwirfoddolwr gyda'r RNLI yn cynllunio gwasanaeth i gludo pobl o Lerpwl i Ogledd Cymru a Blackpool.

Ymateb

Simon Clitheroe sy'n gyfrifol am lywio llong hofran yr RNLI yng Nghilgwri.

Mae o'n dweud y byddai llong o'r fath yn ffordd gyflym o deithio o gwmpas arfordir gogledd Cymru a gogledd orllewin Lloegr, ac yn tybio mai 50 munud fyddai hyd taith rhwng y Rhyl a Blackpool.

Yr wythnos ddiwethaf, yn ystod trafodaeth am drafnidiaeth, gofynodd Chris Ruane a ddylid cynnal astudiaeth i weld fyddai modd ail-afael mewn gwasanaeth llong hofran i wella'r ddarpariaeth yn yr ardal.

"O fewn tridiau i'm haraith yn Nhŷ'r Cyffredin, mae tri chwmni llongau hofran wedi cysylltu gyda mi, yn awyddus i sefydlu gwasanaeth rhwng y Rhyl a Lerpwl," meddai'r AS.

"Yn y Rhyl oedd y gwasanaeth llong hofran cyhoeddus cynta' yn y byd.

Ffynhonnell y llun, Editor5807
Disgrifiad o’r llun,
Llong hofran ger Ynys Wyth

"Fe fyddai gweld y gwasanaeth yn ôl wedi 50 mlynedd yn wych.

"Byddai'n darparu porth i ymwelwyr o ardal dinas Lerpwl ddod i ganol tref y Rhyl."

Mae Mr Clitheroe eisoes wedi trafod ei gynlluniau gyda'r AS ac wedi siarad â chyngor Cilgwri am wasanaeth i Lerpwl o borth New Brighton.

Yn rhan o'i gynlluniau, mae llong hofran gwerth £5m sy'n cario 130 o bobl, yn hytrach na'r llong bedair sedd sydd ganddo ar hyn o bryd.

"Am flwyddyn a hanner, 'da ni wedi bod yn trafod gyda chynllunwyr a phartneriaid yn yr ardal ac yn gobeithio cyhoeddi lansiad y gwasanaeth erbyn dechrau 2015," meddai.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r syniad gael ei grybwyll, am i sefydliad arall ddechrau cynllun i ail-gychwyn y gwasanaeth yn y Rhyl yn 2007.

Ond mae Mr Clitheroe'n gobeithio dod o hyd i nawdd i ledu'r gwasanaeth i Landudno hefyd. Mae hyn ar ôl cyhoeddiad y llynedd y byddai £300,000 yn cael ei wario i adeiladu platfform ar y pier yno, er mwyn galluogi llongau pleser i lanio yn y dre.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol