Apêl dynes gafodd ei chamdrin: 'peidiwch â chadw'r gyfrinach'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRachel Isaac fu'n trafod ei phrofiadau gydag Alun Thomas

Mae dynes gafodd ei chamdrin yn rhywiol pan oedd hi'n blentyn wedi galw ar bobl sydd mewn sefyllfa debyg i beidio a'i gadw'n gyfrinach.

Roedd Rachel Isaac yn wyth oed pan ddechreuodd Michael Batten, oedd yn ffrind i'r teulu, ei chamdrin yn ei gartref ym Maesteg.

Clywodd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd bod y camdrin wedi digwydd dros gyfnod o ddwy flynedd o leia'.

Yr wythnos ddiwetha', cafodd Michael Batten ei garcharu am 30 mis, wedi i lys ei gael yn euog o bedwar cyhuddiad o gamdrin merch 30 mlynedd yn ol.

Rwan, mae Rachel Isaac wedi penderfynu siarad yn gyhoeddus am ei phrofiad er mwyn i bobl wybod rhagor am effeithiau camdrin.

Wrth siarad â gohebydd rhaglen y Post Cyntaf, Alun Thomas, dywedodd bod yr hyn ddigwyddodd iddi wedi gadael ei ôl.

"O'n i moen trio esbonio i bobl rili faint mor boenus yw'r profiad a bod plant sydd wedi cael eu camdrin yn rhywiol yn delio efo problemau enfawr am flynyddoedd. Mae'r niwed yn ddifrifol iawn."

Rhannu'r gyfrinach

Am flynyddoedd roedd hi wedi cadw'r gamdriniaeth yn gyfrinach. Ond roedd hyn yn effeithio ei iechyd ac fe benderfynodd ddweud wrth rywun wrth gael triniaeth feddygol ar gyfer y salwch ME:

"Trwy edrych ar hwn gyda llygaid oedolyn ac ar ol dechre ar y siwrne hwn o'n i rili rili moen gweud wrth mam a'n chwaer i hefyd. A doedd dim modd i fi wneud hyn.

"Er mwyn i fi allu dweud y gwir wrth fy nheulu oedd rhaid i fi fod yn barod i fynd at yr awdurdodau achos mae mam yn ffrindiau gorau gyda gwraig Michael Batten a mae hi yn gweld gwraig fe bron bob diwrnod."

Mae'n dweud ei bod hi'n falch ei bod hi wedi gofyn am gymorth a bod pawb erbyn hyn yn gwybod y gwir. Ei neges hi i unrhyw un arall sydd wedi dioddef camdriniaeth yw siarad gyda rhywun.

"Does dim rhaid cadw'r gyfrinach. Pwy bynnag byddwch chi yn rhannu eich stori gyda, byddan nhw yn eich credu chi a mae pawb mor fodlon i ddangos cefnogaeth...

"Does dim rhaid mynd i'r heddlu, does dim rhaid mynd i'r llys. Jest dywedwch wrth bobl sydd yn eich caru chi ac mae hwnna yn gallu helpu."

Straeon perthnasol