Carcharu dau am ymosodiad 'ciaidd'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunWales News Service
disgrifiad o’r llunDywedodd y barnwr y byddai Kane Price (chwith) ac Ashley Farrow wedi eu carcharu am 15 mlynedd pe baent yn oedolion

Yn Llys y Goron Caerdydd cafodd dau fachgen yn eu harddegau eu carcharu am ymosod yn ddidrugaredd ar ddyn digartref, gan ei ddallu mewn un llygad.

Roedd Kane Price, 15 oed ac Ashely Farrow, 17 oed, wedi defnyddio coes cadair pren i ymosod ar Vladimirs Kazlausks, 54 oed, yng Nghasnewydd.

Dywedodd Michael Jones ar ran yr erlyniad fod y ddau wedi ymosod yn giaidd ar ddyn bregus a digartef nôl ym mis Mai.

"Gan ddefnyddio coes y gaidair fel arf roedd y ddau ohonoch yn meddwl eich bod wedi lladd y dyn, ac wedi ei adael yn anymwybodol mewn pwll o waed."

Dim edifeirwch

Cafodd y ddau eu gweld ar gamerau cylch cyfyng yn ail adrodd hanes yr ymosodiad i'w ffrindiau.

Roedd y ddau wedi pledio'n ddieuog i gyhuddiad o achosi niwed corffordol difrifol, gan geisio rhoi bai ar ei gilydd am yr ymosodiad.

Dywedodd y barnwr Mr Ustus Jay nad oedd yr un o'r ddau wedi dangos unrhyw eidfierwch.

"Pe bai chi'n oedolion fe fyddwn wedi eich carchau am 15 mlynedd," meddai'r barnwr.

"Rwy'n sicr fod yr anafiadau yn ddigon i achosi marwolaeth, a bod y ddau ohonoch yn gwybod hynny.

"A siarad yn blaen cafodd y dioddefwr ei adael i farw - roeddech chi yn amau ei fod wedi marw. "

Dywedodd ei fod yn credu bod y ddau ddiffynydd yn bobl peryglus a bod yn rhaid iddynt dreulio cyfnod dan glo.

Cafodd Price ei anfon i ganolfan troseddwyr ifanc am saith blynedd a hanner.

Bydd yn rhaid i Farrow dreulio chwe mlynedd mewn canolfan trosedwyr ifanc.