Ymosodiad Caerdydd: Dyn yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Iestyn Scourfield
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dau eu trywanu ddydd Gwener

Mae dyn 25 oed gafodd ei arestio wedi ymosodiadau ar ddau yng Nghaerdydd ddydd Gwener wedi ei gadw yn y ddalfa o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

Cafodd dynes 66 oed a dyn 35 oed eu trywanu mewn dau ddigwyddiad gwahanol yn ardal y Waun Ddyfal.

Mae'r ddau wedi eu rhyddhau o'r ysbyty.

Ymosodiad

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw ychydig cyn 1pm wedi adroddiadau bod rhywun wedi ymosod ar ddynes ar Ffordd Allensbank a bod ganddi anaf i'w gwddf.

Funudau wedyn daeth galwad arall fod rhywun wedi ymosod ar ddyn ar Stryd Tewkesbury gerllaw.

Cafodd heddlu arfog eu galw a chafodd y dyn ei arestio ar Stryd Dalton lle daeth plismyn o hyd i gyllell.

Roedd ffyrdd ar gau tra bod yr Heddlu yn cynnal archwiliadau fforensig.

'Brawychus'

Nos Wener dywedodd y Prif Arolygydd Helen Summerfield: "Yn amlwg, mae'r gymuned leol wedi cael braw yn sgil ymosodiad heb reswm ar ddau o bobl.

"Roedd swyddogion, gan gynnwys swyddogion arfog, ar y safle yn sydyn a llwyddon nhw i arestio dyn o fewn 30 munud.

"Mae digwyddiadau o'r fath yn anghyffredin - mae Caerdydd yn ddinas ddiogel ac nid yw'r anafiadau yn ddifrifol."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111, gan roi'r rhif 62130375212.

Straeon perthnasol