Lansio cynllun i hybu'r diwydiant bwyd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images
disgrifiad o’r llunMae'r gweinidog am hybu proffil bwyd Cymru, a chynyddu gwerthiant o 30%

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd wedi lansio cynllun newydd i geisio hybu'r diwydiant bwyd a ffermio yng Nghymru.

Yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, cyhoeddodd Alun Davies y cynllun i geisio cynyddu gwerthiant o 30% yn sector bwyd a diod Cymru erbyn 2020.

Mae'r gweinidog yn awyddus i greu mwy o swyddi yn y diwydiant, a chynyddu proffil ac enw da bwyd Cymru.

Dywedodd Mr Davies bod y cynllun wedi ei greu i "sicrhau bod diwydiant bwyd Cymru yn cyrraedd ei photensial".

'Hybu proffil'

Yn gynharach eleni, cafodd gwobrau bwyd Gwir Flas eu diddymu gan y gweinidog, gan nad oeddent yn "cwrdd ag anghenion y diwydiant a defnyddwyr".

Yn siarad yn y Ffair Aeaf ddydd Llun, dywedodd y gweinidog bod y cynllun newydd wedi ei greu i hybu proffil y diwydiant a chynyddu gwerthiant.

"Rydw i am osod cynllun clir a chytuno ar y camau nesaf i alluogi i'r Llywodraeth a'r diwydiant weithio gyda'i gilydd i sicrhau twf yn y sector bwyd a diod yng Nghymru," meddai.

disgrifiad o’r llunDywedodd Alun Davies bod y diwydiant bwyd yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau yng Nghymru

"Mae cynhyrchu bwyd yn bwysig iawn ac mae'n effeithio ar bron i bob elfen o'n bywydau.

"Mae'n effeithio'r economi, ein hinsawdd, ein diet ac iechyd, ein haddysg a'n gallu i ddysgu, a heb os mae'n rhan fawr o'n diwylliant ac arlwy twristiaeth.

"Rydym wedi dylunio'r cynllun i sicrhau bod diwydiant bwyd Cymru yn cyrraedd ei photensial llawn. Dyna pam mae'n canolbwyntio ar hybu twf a chreu swyddi trwy'r gadwyn fwyd."

'Lle i wella'

Dywedodd y gweinidog bod y diwydiant yng Nghymru wedi tyfu yn ddiweddar, gyda chynnydd o 6% mewn gwerthiant bwyd a diod y llynedd.

Dywedodd hefyd bod gwerthiant cyfunol y diwydiannau amaeth, pysgota a chynhyrchu bwyd yn £5.2 biliwn, ond bod lle i wella.

Mae'r cynllun newydd yn canolbwyntio ar dair thema ganolog, sef:

  • Creu Ffederasiwn Bwyd a Diod i gynnig arweinyddiaeth i'r sector.
  • Datblygu hunaniaeth newydd i fwyd a diod Gymreig fydd yn cefnogi masnachu.
  • Pwyslais ar hyfforddiant a chynyddu sgiliau drwy'r gadwyn fwyd.

Gobaith y gweinidog yw gosod targedau "uchelgeisiol" fydd yn helpu i fesur cynnydd yn y diwydiant.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol