Dŵr Cymru yn gaddo cadw prisiau i lawr hyd at 2020

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Dŵr Cymru am fuddsoddi mewn gwasanaethau dros y blynyddoedd nesaf

Mae Dŵr Cymru wedi gaddo cadw prisiau yn îs na chyfradd chwyddiant am y chwe blynedd nesaf, gan ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus.

Wrth gyhoeddi eu cynllun busnes ar gyfer 2015-2020, mae Dŵr Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi £1.5 biliwn yng ngwasanaethau'r cwmni, a chadw costau biliau i lawr i gwsmeriaid.

Mae Dŵr Cymru yn gwasanaethu 1.4 miliwn o gwsmeriaid yng Nghymru a Sir Henffordd.

Dywedodd y cwmni bod ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus wedi bod yn ganolog i'r polisi, er mwyn "adlewyrchu'r hyn sy'n bwysig i gwsmeriaid."

Ymgynghori

Bob pum mlynedd mae angen i gwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr adolygu'r pris maent yn ei godi am wasanaethau dŵr a charthffosiaeth.

Wrth gyflwyno eu cynllun ar gyfer ail hanner y ddegawd i reoleiddwyr y diwydiant dŵr, Ofwat, dywedodd Dŵr Cymru eu bod yn bwriadu "cynnal a gwella'r gwasanaethau mwyaf pwysig" i gwsmeriaid, tra hefyd yn "gwneud biliau mor fforddiadwy â phosib".

Daw'r cyhoeddiad wedi ymgynghoriad cyhoeddus mwyaf y cwmni, pan gafodd 11,000 o gwsmeriaid a deiliaid â diddordeb yn y cwmni gyfle i leisio barn ar y gwasanaethau.

Dywedodd Dŵr Cymru bod y broses hon wedi chwarae rhan ganolog mewn llunio'r cynllun busnes ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Fel rhan o'r cynllun, mae'r cwmni yn gaddo:

  • Cadw cynnydd biliau 1% yn is na phris chwyddiant hyd at 2020.
  • Buddsoddi er mwyn lleihau'r nifer sydd â phwysedd dŵr isel o 25% a lleihau ymyrraeth i'r cyflenwad o 10%.
  • Creu tariff newydd i gwsmeriaid sy'n cael trafferth talu eu biliau.

'Budd i'r cyhoedd'

Dywedodd cadeirydd Glas Cymru, perchennog Dŵr Cymru, y byddai'r cyhoedd yn gweld budd o'r cynllun busnes drwy filiau is neu fuddsoddiad ychwanegol.

"Erbyn 2020 byddwn wedi cadw ein prisiau yn is na chwyddiant am 10 mlynedd yn olynol - gan leihau prisiau o 12.5% yn nhermau real," meddai Bob Ayling.

"Ond gyda buddsoddiad o £1.5 biliwn byddwn yn parhau i fuddsoddi yn sylweddol er mwyn cynnal a gwella ein gwasanaethau, fel mae ein cwsmeriaid yn mynnu.

"Fel cwmni sy'n cael ei weithredu ar ran ein cwsmeriaid, mae eu barn yn hollbwysig ac mae eu hadborth wedi bod yn amhrisiadwy wrth baratoi ein cynllun."