Teulu angen atebion am farwolaeth Timothy

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunPicasa
disgrifiad o’r llunBu farw Timothy Cowen wedi llawdriniaeth yn Ysbyty Maelor, Wrecsam

Mae teulu dyn anabl a fu farw ar ôl llawdriniaeth yn dweud eu bod yn dal i aros i glywed beth aeth o le.

Bu farw Timothy Cowen o Gaergwrle, Sir Y Fflint, o haint i'w ysgyfaint yn uned gofal dwys Ysbyty Maelor Wrecsam, ar Fai 2.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnal adolygiad o'r achos ac maen nhw wedi ymddiheuro am beidio a rhoi digon o wybodaeth i'r teulu.

Dyddiau cyn ei farwolaeth roedd Mr Cowen wedi cael llawdriniaeth lwyddiannus yn yr Ysbyty ar bledren y bustl (gall bladder).

Cred ei deulu nad oedd yr ysbyty wedi dilyn y drefn fwydo cywir.

Roedd gorwedd ar ei gefn wedi'r llawdriniaeth yn golygu bod ei ysgyfaint wedi llenwi gyda bwyd.

Mae'r Bwrdd Iechyd nawr yn dweud eu bod yn gwahodd aelodau o'i deulu i gyfarfod a nhw fel rhan o'r ymchwiliad i mewn i'w farwolaeth.

Problemau Iechyd

Roedd Mr Cowen, 51, yn dioddef o lid yr ymennydd yn dilyn brechiad yn erbyn Y Pas pan yn fabi naw mis oed.

Yn ogystal, roedd gan Mr Cowen nifer o broblemau iechyd eraill.

Doedd o ddim yn gallu cerdded na llyncu, ac roedd ganddo epilepsi.

Roedd yn cael ei fwydo trwy diwb i mewn i'w stumog.

Roedd ei nodiadau meddygol yn dweud y dylid ei fwydo yn y dydd ac wrth eistedd i fyny.

Oherwydd roedd ei fam 82 oed, Berenice, yn rhy hen i edrych ar ei ôl roedd yn derbyn gofal 24 awr yn eu cartref.

Pwy sy'n gyfrifol?

Meddai ei frawd, Phil Cowen: "Fel teulu rydym eisiau gweld pwy oedd yn gyfrifol a pham y digwyddodd hyn.

"Yn ail os oes yna rywbeth positif y gallwn gymryd allan o farwolaeth Timothy, hynny ydy gweld y gwersi yn sgil ei farwolaeth yn arbed bywyd rhywun arall.

"Mae hyn wedi effeithio'r teulu yn fawr, mae Mam wedi bod mewn iechyd gwael ers iddo ddigwydd, oherwydd y sioc."

Esboniodd Mr Cowen: "Mae'r crwner wedi agor a gohirio'r cwest i mewn i'r farwolaeth ac mae'n debyg bydd hi'n fis Chwefror neu Fawrth cyn iddo ddigwydd, sydd 10 mis ers ei farwolaeth.

"Ym mis Awst dywedodd y Bwrdd Iechyd eu bod yn ymchwilio i mewn i'w farwolaeth, mae hi nawr yn Rhagfyr ac rydym dal heb glywed dim."

Mae'r teulu wedi bod yn derbyn help gan Aelod Cynulliad Gogledd Cymru, Antoinette Sandbach.

"Wedi i ni weld y problemau yn cael eu hamlygu gan adroddiad Ann Clwyd, mae hyn yn edrych fel esiampl arall lle mae gofal amhriodol wedi cael effaith uniongyrchol ar farwolaeth claf," meddai Mrs Sandbach.

Dywedodd crwner gogledd-ddwyrain Cymru John Gittins, nad oedd dyddiad i'r cwest wedi osod eto, oherwydd ei fod yn disgwyl am gasgliadau ymchwiliad y Bwrdd Iechyd i farwolaeth Mr Cowen.

Gwahoddiad i Gyfarfod

Meddai llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Hoffwn ymddiheuro i Mrs Cowen a Mr Cowen am yr oedi sydd wedi bod i'r ymchwiliad.

"Rydym yn y broses o'u gwahodd i gyfarfod er mwyn trafod eu pryderon a rhoi'r cyfle iddynt ofyn cwestiynau.

"Rydym yn gobeithio bydd y teulu yn teimlo'n fwy hyderus gyda'r ffordd agored a tryloyw rydym yn ei gymryd gyda'r achos yma a'r trywydd bydd yr adolygiad yn ei gymryd."

"Mae'n rhaid i ni ddangos ein parodrwydd i ddysgu'r holl wersi o'r achos yma, ac i sicrhau gwelliannau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol