Tri o bobl wedi eu hachub o dân yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Tân De Cymru wedi achub tri o bobl o dân mewn fflatiau yn ardal Maendy, Casnewydd, yn yr oriau man bore Llun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Sandalwood Court am 2.32yb.

Roedd drws tŷ tri llawr ar dân.

Bu raid i griwiau o Maendy, Malpas a Duffryn defnyddio dwy set o offer anadlu yn ogystal â chamerâu thermal wrth ddelio gyda'r digwyddiad.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Tân eu bod yn credu i'r tân gael ei ddechrau yn fwriadol.