Ymgyrch yfed a gyrru: Mam yn rhannu profiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, From North Wales Police
Disgrifiad o’r llun, Roedd Kieran Lea Arnold ar ei ffordd adref o'r gwaith pan gafodd ei ladd

Mae mam wedi siarad am ei phrofiad o golli ei mab mewn damwain car er mwyn rhybuddio pobl i beidio ag yfed a gyrru dros gyfnod y Nadolig.

Cafodd Kieran Lea Arnold, oedd yn 21, ei ladd tra roedd o ar ei ffordd adref o'r gwaith ym mis Mehefin.

Roedd y gyrrwr oedd yn y car arall, Robert Bryn Williams, ddwywaith dros y terfyn alcohol cyfreithiol pan ddigwyddodd y ddamwain.

Mae mam Kieran, Donna Lea wedi disgrifio'r ffordd mae ei farwolaeth wedi effeithio ar y teulu mewn ffilm fer gafodd ei wneud gan Heddlu Gogledd Cymru.

"Mae yfed a gyrru yn difetha bywydau pobl, mae wedi dinistrio ein teulu ac rydym ninnau wedi cael dedfryd oes o orfod byw heb fab, brawd ac ŵyr," meddai.

"Mae wedi cael ei gymryd oddi arnom gan rywun a oedd â'r agwedd hunanol o feddwl: 'Mae'n iawn, dwi am gymryd un diod arall.'"

Ar yr A541 rhwng Pontblyddyn a Chaergwrle y digwyddodd y ddamwain a hynny am tua 5 o'r gloch.

Hunllef riant

Mae Mrs Lea yn dweud mai diwrnod arferol oedd hi tan iddyn nhw glywed y newyddion.

"Yn y bore aeth yr hogia i'r ysgol, aeth fy ngŵr i'w waith ac es innau i weithio sifft yn Ysbyty Maelor Wrecsam. Siaradodd fy ngŵr â Kieran ynghylch a dod adref amser te, a dim ond yn hwyrach y noson honno y cefais wybod am y gwrthdrawiad tra roeddwn dal yn fy ngwaith.

"Mae'n un o'r pethau gwaethaf all rhywun byth ddweud wrthych, ac wedyn gorfod mynd o'ch gwaith a gweld yr heddlu o'ch blaen.

"Mae'n un o'r pethau anoddaf all unrhyw un ei brofi ac yn hunllef i unrhyw riant - hunllef yr ydych yn sylweddoli na fyddwch byth yn deffro ohono ac y byddwch yn gorfod byw ag o am weddill eich oes. Rwy'n erfyn ar y rhai hynny sy'n parhau i yfed a gyrru - peidiwch. Dydi o ddim werth o."

Fe blediodd Robert Bryn Williams yn euog ac mae wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd a phedwar mis o garchar.

Profion ar ffyrdd Cymru

Mae hefyd wedi ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Mae ffigyrau gan yr heddlu yn dangos bod dros 500 o yrrwyr yng Nghymru wedi eu dal yn yfed a gyrru y llynedd. Roedd swyddogion wedi mynd ati i gynnal 35,493 o brofion anadl.

Yng ngogledd Cymru y ddau ddarllediad uchaf yn 2012 oedd 147 a 142, sef dros bedair gwaith y terfyn cyfreithiol. 35 ydy'r terfyn.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn 2013 gan heddlu'r gogledd yn dangos bod 842 o bobl wedi eu harestio am yfed a gyrru gyda 12% o farwolaethau ac anafiadau difrifol wedi digwydd o achos yfed a gyrru.

Yn ystod y mis nesaf mi fydd yr heddlu yn stopio miloedd o yrrwyr ar draws Cymru er mwyn cynnal y prawf anadlu.

Er bod yr ymgyrch yn digwydd dros y Nadolig mae Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, Gareth Pritchard yn dweud bod yfed a gyrru yn digwydd yn ddyddiol a bod angen help gan y cyhoedd ar hyd y flwyddyn.

Ei neges o ydy bod yfed a gyrru yn medru difetha bywydau pobl.

"Meddyliwch am y canlyniadau. Gallwch wynebu colli eich trwydded a'ch swydd, wynebu carchar, ac yn waeth na hyn i gyd, gorfod byw gyda'r ffaith eich bod wedi lladd person arall ar eich cydwybod. Peidiwch â chymryd y risg."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol