Llofruddiaeth Georgia Williams: Dyn yn pledio'n euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, West Mercia Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Georgia Williams wedi dweud wrth ei rhieni ei bod yn mynd i weld ffrindiau pan ddiflannodd

Mae dyn 23 oed wedi pledio yn euog i lofruddio Georgia Williams, y ferch 17 oed o Sir Amwythig.

Diflannodd Georgia o'i chartref yn Wellington ym mis Mai eleni. Cafwyd hyd i'w chorff ym mwlch Nant-y-Garth rhwng Wrecsam a Rhuthun bedwar diwrnod yn ddiweddarach.

Roedd archwiliad post-mortem yn dangos i'r disgybl chweched dosbarth yn New College yn Wellington gael ei thagu i farwolaeth.

Ymddangosodd Jamie Reynolds o Wellington o flaen y barnwr yn Stafford fore Llun. Mae disgwyl iddo gael ei ddedfrydu ar Rhagfyr 19.

Ffynhonnell y llun, West Mercia Police
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Jamie Reynolds yn cael ei ddedfrydu ar Rhagfyr 19

Mae tad Georgia Williams, Stephen, yn dditectif gwnstabl gyda Heddlu West Mercia.

Mewn datganiad, dywedodd ei theulu nad oedd y ple wedi rhoi unrhyw foddhad iddyn nhw.

"Mae'r poen rydym yn ei deimlo yr un mor ddrwg ac oedd pan gafodd Georgia ei chymryd ganddon ni yn ôl ym mis Mai," meddai'r datganiad.

"Byddwn ni byth yn gallu gwneud unrhyw synnwyr o'r hyn ddigwyddodd, na pham y digwyddodd i ferch mor ofalgar, clên a hael a Georgia."

Dywedodd yr Uwcharolygydd Adrian McGee o Heddlu West Mercia fod y ple yn "bwysig" er mwyn arbed teulu Georgia rhag mynd drwy'r broses o gynnal achos llys.

"Rydym yn gwybod nad yw'r ple yn lleddfu eu poen ond gobeithiwn y bydd yn helpu iddyn nhw symud ymlaen unwaith bod dedfryd wedi ei roi."

Straeon perthnasol