Gyrrwr wedi marw yn y Bont-faen

Cyhoeddwyd

Mae person wedi marw wedi i gar adael y lôn gan achosi anafiadau angheuol i'r gyrrwr yn ardal y Bont-faen.

Dyw'r heddlu heb ryddhau manylion ynglŷn â rhyw nag oed y person sydd wedi marw ond maen nhw'n dweud eu bod nhw'n credu mai rhwng 5yh nos Sadwrn a 11:35yb dydd Sul y digwyddodd.

Roedd ef neu hi yn gyrru Ford Fiesta gwyrdd lawr lôn Sain Tathan ar y pryd.

Cafodd y ffordd ei chau am dair awr tra roedd yr heddlu yn cynnal ymchwiliad.

Mae Heddlu De Cymru yn awyddus i siarad gydag unrhyw un a welodd y car, oedd wedi teithio o ardal y Barri yn ystod nos Sadwrn.

Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio'r uned plismona ffyrdd ar 02920 633438.