Arian yn llifo i gwmni hydro

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Marcel a Rob Smith yn mynd a'r ci am dro ger nant allai gael ei defnyddio ar gyfer y fenter

Mae rheolwyr y cwmni trydan hydro cynta' o'i fath yng Nghymru wedi llwyddo i werthu eu holl gyfranddaliadau.

Doedd rhai ddim yn credu y byddai Cymoedd Gwyrdd Llangatwg yn llwyddo i godi dros £270,000 drwy roi'r cynnig i bobl fuddsoddi yn y cwmni. Ond maen nhw wedi llwyddo i wneud hynny mewn llai na deufis.

Cwmni meicro cymunedol yw Cymoedd Gwyrdd Llangatwg sydd bellach ym mherchnogaeth y bobl leol sydd wedi penderfynu rhoi eu ffydd ynddo.

Y bwriad yw adeiladu dwy orsaf bŵer fach fyddai'n cynhyrchu trydan drwy ddefnyddio dŵr nentydd sy'n rhedeg drwy'r pentref.

Dau sydd bellach ymysg y perchnogion yw Marcel a Rob Smith sydd yn byw yn lleol.

'Cymoedd a glaw'

"Mae gan Marcel a minnau ddiddordeb mewn ynni adnewyddol," meddai Rob, "ac roedd gennym ni ddiddordeb mewn sefydlu menter ein hunain ond wnaeth hynny ddim gweithio am ba bynnag reswm.

"Yn barod mae gennym ni baneli solar ar ein tô yn barod ac rydym yn hoffi hydro yn arbennig gan ein bod ni'n credu ei fod yn un o'r ffyrdd fwya' adnewyddol o gynhyrchu egni yn enwedig mewn ardal fel hyn gyda'r cymoedd serth a llawer o law.

"Mae'r lle yma fel petai wedi ei greu ar gyfer creu egni adnewyddol."

Tua £2,000 yw'r cyfartaledd mae cefnogwyr y cwmni wedi ei wario yr un ac mae Marcel yn credu fod hyn yn cynrychioli gwerth am arian.

Dywedodd: "Fydden ni heb fuddsoddi os na fydden ni'n credu ei fod yn gwneud synnwyr ariannol...

"Rydym wedi'n darbwyllo gan y dadleuon sy'n dweud fod egni adnewyddol yn angenrheidiol felly roedd yn rhywbeth roedden ni'n teimlo ein bod ni eisiau cefnogi yn enwedig gan ystyried agwedd gymunedol y fenter."

Bydd pawb sydd wedi prynu cyfranddaliadau yn derbyn llog o 5% ar eu buddsoddiad sy'n codi i 8% pan mae arian mae llywodraeth y DU yn ei gynnig i fentrau o'r fath yn cael ei ystyried.

'Cyfle da'

Gobaith y rheolwyr yw y byddent wedi casglu hanner miliwn dros yr ugain mlynedd nesaf er mwyn iddyn nhw allu buddsoddi mewn prosiectau eraill o amgylch yr ardal.

Michael Butterfield yw un o'r cyfarwyddwyr ac mae'n pwysleisio bod elfen gymunedol y fenter yn hollbwysig.

"Rwy'n credu bod y cynnig hydro yma yn gyfle da i ni ymgysylltu gyda phobl leol gan roi'r cynnig iddyn nhw fuddsoddi mewn technoleg adnewyddol," meddai.

"Yn y gorffennol mae hynny wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod yn amhosib i'r mwyafrif o bobl gyffredin felly peth hyfryd am hyn yw ei fod yn rhoi cyfle i bobl fod yn rhan o rywbeth a bod yn berchen ar ran ohono.

"Does dim sicrwydd o gwbl y bydd pobl yn cael incwm teg o 5% ar eu buddsoddiad ond bydd y dyfodol yn dibynnu ar lwyddiant y fenter."

Bydd Cymoedd Gwyrdd Llangatwg yn cynnig rhagor o gyfranddaliadau yn y flwyddyn newydd wrth iddyn nhw geisio cyrraedd eu nod o gasglu £500,000.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol