Pris gwlân yn codi: galw mawr o China yn gyfrifol

Published
image captionMae Melin Tregwynt wedi prysuro dros y blynyddoedd diwethaf

Mae ffermwyr yn derbyn tair gwaith mwy o arian am wlân nag yr oedden nhw bum mlynedd yn ôl.

Yn ôl Bwrdd Marchnata Gwlân Prydain (BMGP) prinder cnu a galw mawr o China sy'n bennaf gyfrifol.

Erbyn hyn mae 35% o'r gwlân mae'r BMGP yn ei werthu'n mynd i China sy'n ddwbl be oedd y ffigwr ddwy flynedd yn ôl.

Dywedodd Gareth Jones o BMGP wrth BBC Cymru: "Yn 2008 roedd ffermwyr yng Nghymru yn cael rhyw 33c am bob cilo o'i gwlân - yn y farchnad gryf bresenol rydym yn gweld prisiau o £1.08.

"Rydym yn amcangyfrif y bydd prisiau'n parhau i godi am weddill y tymor gwerthu.

"Mae'n eitha' syml, cyflenwad a galw yw'r achos - mae gennym ni gyflenwad cyfyngedig ac mae'r galw yn gryf."

Mae hyn yn newyddion da i ffermwyr defaid yng Nghymru.

'Teimlad da yn ôl'

Un o'r rhain yw Glasnant Morgan sy'n rhedeg fferm sydd a dros fil o ddefaid yn Nhalybont ger Brynbuga.

"Flynyddoedd yn ôl fe fyddai'r siec gwlad wedi talu am rent y fferm ond yn anffodus dyw e ddim yn gwneud hynny mwyach," meddai.

"Ond mae'r teimlad da yna yn ôl ac rydym yn edrych ymlaen at weld maint siec y flwyddyn nesaf pan fydd cynnydd prisiau'r flwyddyn hon yn cymryd effaith."

Mae cynhyrchwyr gwlân hefyd yn dweud eu bod nhw'n gweld y galw'n cynyddu.

Yn 2012 fe wnaeth Melin Tregwynt ger Abergwaun ddathlu ei chanmlwyddiant ac mae Eifion Griffiths sy'n reolwr yno'n dweud fod prisiau uwch yn golygu heriau gwahanol.

"Mae prisiau uchel yn gallu arwain at broblemau ond rydym wedi bod yn lwcus iawn," meddai.

"Oherwydd y cynnydd yn y galw ar gyfer ein cynnyrch rydym wedi gorfod cynhyrchu mwy ac mae hynny'n golygu ein bod ni wedi gallu cydbwyso'r ffaith fod y gwlân yn costio mwy.

"Rydym wedi prynu fframiau gwau newydd, wedi cyflogi mwy o staff ac yn cynhyrchu mwy."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol