Cymru 26 - 30 Awstralia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
George North yn sgorio'i gais cyntaf nos Sadwrn

Fe ddaeth Cymru o fewn trwch blewyn i guro'r Wallabies mewn gêm wefreiddiol yn Stadiwm y Mileniwm.

Yr Awstraliaid oedd y tîm gorau am yr awr gyntaf ac roedd Cymru'n lwcus iawn i fod yn y gêm, cymaint oedd rhagoriaeth y tîm o hemisffer y de.

Ond brwydrodd y Cymry'n ôl yn galed a dim ond pedwar pwynt oedd ynddi gyda deng munud ar ôl ar y cloc.

I ychwanegu at y drama cafodd Quade Cooper gerdyn melyn bum munud o'r diwedd.

Llwyddodd Cymru ddim i ddarganfod y cais olaf oedd ei angen ac maen nhw nawr wedi colli'n erbyn Awstralia naw gwaith yn olynol.

Cais cynnar

Disgrifiad o’r llun,
Ciciwr Awstralia Christian Leali'ifano yn sgorio cais bendigedig

Cymru darodd gyntaf ar ol llai na dau funud wedi i Adam Ashley Cooper wneud llanast llwyr wrth iddo geisio delio â chic George North. Fe gymrodd North fantais llawn o'i ffolineb gan fynd a'r bêl dros y llinell am gais cyntaf y gêm.

Roedd Halfpenny mor glinigol ag arfer gyda'r trosiad ac fe ychwanegodd dri phwynt arall yn fuan wedyn i'w gwneud hi'n 10 - 0 gyda chwarter awr ar y cloc.

Dwy gig gosb yn ddiweddarach roedd hi'n 13 - 3 ond yna fe wnaeth Quade Cooper yn iawn am gamgymeriad y Cooper arall.

Ei bas am yn ôl i Joe Tomane wnaeth wneud y lle yn dilyn gwaith da gan y blaenwyr ac fe wnaeth Tomane yn ei dro ei phasio i Christian Leali'ifano i roi coron ar chwarae campus gan y Wallabies.

Wnaeth Leali'ifano ddim camgymeriad gyda'r gic.

Cerdyn melyn

Daeth trobwynt yr hanner wrth i Dan Biggar dderbyn cerdyn melyn am beidio â gollwng cefnwr rhagorol Awstralia Israel Folau.

Fe wnaeth Folau fanteisio o fewn munudau wrth iddo orffen symudiad oedd yn dangos pŵer pur Awstralia gyda thrydydd cais y gêm.

Llwyddodd Awstralia i drosi ac roedd hi'n 16 - 17 pan chwythodd Wayne Barnes y chwiban ar ddiwedd yr hanner cyntaf.

Dechreuodd Cymru'r ail hanner yn wael ac roedden nhw o dan y lach am gyfnodau hir.

Daeth cic gosb iddyn nhw yn fuan a chais arall lai na deng munud ar ôl yr ail-ddechrau.

Penderfyniad dadleuol

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Wayne Barnes yn hapus gyda chais Tomane er bod awgrym fod y bêl wedi mynd ymlaen

Roedd y dyrfa yn hynod anhapus pan benderfynodd y dyfarnwr wobrwyo cais i Joe Tomane gan eu bod nhw'n teimlo fod y bêl wedi mynd yn ei blaen.

Funudau'n ddiweddarach roedd hi'n 16 - 30 ac roedd hi'n edrych fel bod y gêm ar ben i Gymru.

Ond doedd y Cymry ddim am roi'r ffidil yn y to ac fe dalodd eu gwaith caled gyda chais gwych gan George North.

Llwyddodd i ddarganfod blwch rhwng dau Awstraliad ac wedi'r trosiad roedd Cymru o fewn cyrraedd Awstralia.

Daeth cic gosb yn fuan wedyn i sicrhau bod deng munud olaf y gêm yn rhai ofnadwy o gyffrous.

'Siomedig'

Fe benderfynodd Barnes yrru Quade Cooper oddi ar y cae gyda dim ond pum munud ar ôl ar y cloc.

Ceisiodd Cymru ei gorau glas i roi terfyn ar eu record ofnadwy'n erbyn Awstralia ond doedd dim byd yn tycio.

Roedd Scott Williams yn amlwg yn rhwystredig wrth iddo siarad ar S4C yn dilyn y chwiban olaf.

"Roedden ni'n credu ein bod ni wedi ennill ar y diwedd ond rydym 'chydig bach yn siomedig i golli i Awstralia unwaith eto," meddai.

"Jest cwpl o gamgymeriadau wnaeth ein gadael ni lawr...

"Daeth y bois yn ôl ac rydym wedi gweithio'n galed iawn i ennill dwy gêm mas o bedair.

"Dyw hynny ddim beth o'n i moyn ond mae'n rhaid i ni jest gwthio 'mlaen nawr."

Straeon perthnasol