Cynnal gŵyl amlddiwylliannol ym Mangor

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Cwmni Da
disgrifiad o’r llunMae Lowri Mair ymysg y diddanwyr yn yr ŵyl

Mae Bangor yn ferw o ddiwylliannau gwahanol heddiw, wrth i ŵyl Dal Diwylliant y Byd gael ei chynnal yn y Brifysgol.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas Integreiddio Amlddiwylliannol Gogledd Cymru, er mwyn llunio "rhaglen amlddiwylliannol gyffrous fydd yn siwr o ddal dychymyg a diddordeb".

Meddai Dr Sibani Roy, sylfaenydd a chadeirydd y Gymdeithas:

"Rydym ni'n dod â phobl o bedwar ban byd at ei gilydd mewn gŵyl gyfnewid ddiwylliannol. Mae gennym ni ddawnswyr, cantorion, siaradwyr, perfformiadau a gweithdai".

Ymysg y perfformwyr sy'n cymryd rhan mae band Affricanaidd, cwmni dawns theatr balé, dawnswraig glasurol o India, y gantores Lowri Mair Jones, a grŵp o ddawnswyr gwerin sy'n chwifio'r faner dros Gymru yn ystod y dathliadau.

Yn ogystal, mae myfyrwyr arlwyo lleol yn cynnig bwydydd o wahanol wledydd i'r ymwelwyr.

Hyrwyddo cymunedau cynhwysol

Mewn neges, dywedodd Jeff Cuthbert, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi bod Llywodraeth Cymru'n gweithio'n galed gyda mudiadau fel Cymdeithas Integreiddio Amlddiwylliannol Gogledd Cymru i hyrwyddo cymunedau cynhwysol ar draws Cymru.

Dywedodd y gweinidog: "Gall digwyddiadau fel hyn ddod â chymunedau at eu gilydd er mwyn deall mwy am ddiwylliannau'r byd ac am bobl o gefndiroedd amrywiol.

"Rydyn ni am i bobl fedru rhannu profiadau, fel bod cyfraniad pwysig pob un yn ei gymuned yn cael ei werthfawrogi.

"Mae'n Strategaeth Cydlyniant Cymunedol, 'Cymru'n Cyd-dynnu', yn edrych ar effaith gadarnhaol dealltwriaeth a gwerthoedd cyffredin wrth chwalu unrhyw ganfyddiad o ystrydebau neu rwystrau rhag cynhwysiant.

"Mae gan bob un ohonom ran bwysig i'w chwarae wrth gyfrannu at ein cymunedau."