Rhydaman: Arestio dyn 31

Cyhoeddwyd

Mae dyn 31 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o ymosod wedi digwyddiad yn Rhydaman.

Cafodd dynes ei chludo i Ysbyty Glangwili'n dioddef o anafiadau - dyw'r anafiadau ddim yn rhai allai beryglu ei bywyd.

Roedden nhw wedi derbyn galwad am 8:55yb gan rywun oedd yn dweud fod ymosodiad wedi digwydd.

Bu'n rhaid i Heddlu Dyfed Powys gau'r ffordd am gyfnod tra roedden nhw'n delio â'r digwyddiad.