Beirniadu taliadau diswyddo BBC Cymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae BBC Cymru'n dweud y bydd y taliadau'n arbed arian yn y tymor hir

Mae BBC Cymru wedi talu £8.35 miliwn mewn taliadau diswyddo dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Daeth y wybodaeth i'r amlwg yn dilyn cais rhyddid gwybodaeth gan bapur newydd y Western Mail.

Mae ymateb y BBC i'r cais yn nodi bod £8.353 miliwn wedi cael ei dalu i 127 o unigolion wnaeth dderbyn dros £30,000 o arian diswyddo - rhwng Mawrth 2008 ac Awst 2013.

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru y bydd y diswyddiadau yn arbed £146 miliwn dros gyfnod o naw mlynedd a bod cap o £150,000 wedi ei osod ar gyfer taliadau yn y dyfodol.

'Tanseilio'r arbedion'

Yn yr erthygl papur newydd mae prif weithredwr Cynghrair y Trethdalwyr yn beirniadu'r taliadau.

"Mae taliadau gor-hael yn rhedeg y risg o danseilio'r arbedion mae'r BBC yn ceisio'u gwneud ac yn dargyfeirio adnoddau o le dylen nhw gael eu canolbwyntio sef y rhaglenni eu hunain," meddai Matthew Sinclair.

"Mae'n hollbwysig fod y darlledwr mor dryloyw â phosib am daliadau a diswyddiadau fel bod pobl sy'n talu'r ffi drwydded, yn ogystal â staff y BBC, yn gallu craffu ar y cytundebau sy'n cael eu gwneud gan benaethiaid y BBC."

'Targedau sylweddol'

Dywedodd llefarydd ar ran BBC Cymru: "Fel gweddill y BBC mae BBC Cymru wedi wynebu targedau sylweddol o ran arbedion dros y blynyddoedd diwethaf.

"Yn y cyd-destun yma, bydd y diswyddiadau yn darparu arbedion o dros £146 miliwn yn y naw mlynedd o 2008 i 2017."

Mae'r BBC wedi cael ei feirniadu'n ddiweddar am dalu £949,000 i'r cyn ddirprwy gyfarwyddwr cyffredinol Mark Byford.

Cefndir

Dywedodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol mewn adroddiad fod y BBC wedi talu £2 miliwn mewn pecynnau diswyddo i 150 o reolwyr oedd yn ymadael, oedd £2 filiwn yn fwy nag oedd eu cytundebau yn nodi.

Mewn ymateb dywedodd cyfarwyddwr cyffredinol y BBC, Tony Hall: "Mae'n rhaid i ni gyfyngu ar faint y taliadau yma - dyw hyn ddim yn rhywbeth allai gael ei wneud yn ysgafn ond bydd yn ymateb i hwyliau'r cyhoedd.

"Mae'r rhain yn amseroedd anodd yn economaidd i bobl ledled y wlad ac mae'r BBC yn cael ei effeithio gan hyn hefyd.

"Nid oes modd amddiffyn setliadau ariannol y gorffennol yn y dyfodol."

Straeon perthnasol