NASUWT mewn hwyliau 'herfeiddiol'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae Huw Lewis wedi bod yn ei swydd ers fis Mehefin ac mae NASUWT yn croesawu ei barodrwydd i gydweithio

Mae athrawon mewn hwyliau "herfeiddiol" wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer cyfarfod blynyddol NASUWT Cymru, sy'n cael ei gynnal yn Llandudno.

Er bod aelodau o'r undeb athrawon yn hapus fod eu perthynas â Llywodraeth Cymru wedi gwella, maen nhw'n benderfynol o frwydro yn erbyn newidiadau sy'n cael eu cyflwyno gan lywodraeth San Steffan.

Bydd aelodau'n trafod nifer o bynciau gan gynnwys yr hyn maen nhw'n weld fel gwleidyddoli Estyn - y corff arholi cenedlaethol - a'r system fandio maen nhw'n honni sydd yn "wallus".

Bandio

Mae'r system gafodd ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn rhannu ysgolion yn bum band ar sail eu perfformiad - o Fand 1, ysgolion sy'n perfformio'n dda, i ysgolion Band 5, sydd angen gwelliannau.

Mae'r rhai sy'n gwrthwynebu'r system yn dweud nad yw'n effeithiol a bod y ffordd mae'r bandiau'n cael eu penderfynu yn gymhleth ac yn ansynhwyrol.

Ond mae Llywodraeth Cymru'n dweud fod y system yn ffordd gwerthfawr o alluogi awdurdodau lleol i fonitro ysgolion ac i benderfynu sut i rannu adnoddau.

Mae disgwyl i'r undeb hefyd alw ar y Gweinidog Addysg Huw Lewis i wneud mwy i geisio gwella'r berthynas rhwng llywodraeth ac athrawon.

'Angen gwrando'

Yn ôl ysgrifennydd cyffredinol NASUWT Chris Keates mae Mr Lewis wedi cymryd camau i wneud hyn - rywbeth mae'n ei "groesawu".

Ond yn ôl trefnydd NASUWT Cymru mae gormod o newidiadau yn cael eu gorfodi ar athrawon, yn rhy sydyn.

Yn siarad cyn dechrau'r gynhadledd, dywedodd Rex Phillips: "Mae'n glir o'r cynigion fydd yn cael eu trafod bod athrawon wedi drysu ac yn pryderu am yr holl newidiadau sy'n cael eu gwneud i'r system addysg yng Nghymru.

"Mae'r neges i Lywodraeth Cymru yn glir - mae angen iddyn nhw wrando ar ac ymddiried yn safbwyntiau athrawon a phobl eraill sy'n gweithio ym maes dysgu cyn cyflwyno newidiadau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol