Boddi: dirwy i gwmni gwyliau yn Nhalacre

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunNid oedd cysylltiad rhwng y ffaeleddau iechyd a diogelwch a marwolaeth y ferch

Mae cwmni gwyliau wedi cael dirwy o £20,000 a chostau o £32,500 wedi iddyn nhw gyfaddef torri'r Deddf Iechyd a Diogelwch.

Bu farw Seojin Kim wedi iddi fynd i drafferthion mewn pwll nofio ym mharc gwyliau Plas Coch - oedd yn cael ei adnabod fel Parc Carafanau Traeth Talacre bryd hynny - yn Sir y Fflint yn Hydref 2010.

Roedd y ferch saith oed o Birmingham ar ei gwyliau gyda'i theulu ar y pryd.

Dywedodd yr erlynydd yn ystod yr achos yn Awst 2012 fod graddiant y pwll "saith gwaith fwy serth" nag oedd y canllawiau yn ei argymell.

Er i'r cwmni bledio'n euog i dorri'r rheolau, dywedodd y barnwr nad oedd cysylltiad rhwng graddiant y pwll a'i marwolaeth.

Ychwanegodd fod gan y cwmni gwyliau "ddiwylliant iechyd a diogelwch gweithgar".

Straeon perthnasol