Cynllun i adeiladu Ysgol Gymraeg gwerth £8.5m yn Y Drenewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Powys
Disgrifiad o’r llun, Sut y gallai mynedfa'r ysgol newydd edrych

Mae'n bosib y bydd ysgol gynradd Gymraeg newydd i 300 o blant yn cael ei adeiladu yn y Drenewydd yn 2014.

Mae cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno gan Gyngor Sir Powys ar gyfer adeiladu Ysgol Dafydd Llwyd newydd, gan fod yr hen un rhy fach.

Byddai'n yn cael ei adeiladu ar gaeau sydd heb eu datblygu rhwng yr ysgol uwchradd a Ffordd Dolfor yn Y Drenewydd.

Mae'r cynllun wedi cael ei gyflwyno oherwydd bod y galw am addysg cyfrwng Gymraeg yn Nyffryn Hafren wedi codi.

Cynydd yn y galw

Cafodd Ysgol Dafydd Llwyd ei sefydlu fel ysgol benodol ar gyfer addysg cyfrwng Gymraeg nôl yn 2001. Cyn hynny roedd addysg Gymraeg yn cael ei ddarparu gan ffrwd ar gampws Ysgol Gynradd Hafren.

Yn ôl y cyngor dyw'r ysgol bellach ddim ddigon mawr i gwrdd â'r galw am addysg Gymraeg yn yr ardal, sydd wedi cynyddu'n sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf.

Dywedodd Ian Roberts, pennaeth gwasanaeth ysgolion dros dro'r cyngor: "Rydym wedi rhoi cais am arian o gronfa Ysgolion 21ain Ganrif y Llywodraeth mewn ymateb i'r cynnydd yn y galw am addysg Gymraeg yn ardal Dyffryn Hafren.

"Mi fydd yn ysgol yn costio rhyw £8.5m ac yn dal 300 o blant.

"Yn rhan o'r ysgol fydd uned aml asiantaeth partneriaeth plant a phobl ifanc yn ogystal â chyfleuster cymunedol yn rhan o'r adeilad. Yn ogystal mi fydd yna gyfleusterau i'r blynyddoedd cynnar yno yn lle'r Cylch Meithrin."

Penderfyniad yn 2014

Mae'r cwmni adeiladu Willmott Dixon eisoes wedi bod yn gweithio gyda'r cyngor ar brosiectau yn ardal Ystradgynlais gan adeiladu pedair ysgol gynradd gan gynnwys un Gymreig a rhan newydd i ysgol uwchradd y dref.

Nhw fydd yn gyfrifol am adeiladu'r ysgol newydd os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo.

Mae gan drigolion Y Drenewydd a Phowys dair wythnos, tan ddydd Gwener, Rhagfyr 20, i wneud sylwadau ar y cais drwy yrru e-bost at moderneiddio.ysgolion@powys.gov.uk.

Disgwylir y bydd cynghorwyr yn gwneud penderfyniad ar y cais yn y flwyddyn newydd gyda'r gwaith adeiladu yna'n dechrau ym mis Chwefror.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol