Canolfan hamdden Plas Madoc i gau?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r cyngor yn ceisio darganfod ffyrdd i arbed £14m

Gallai un o ganolfannau mwyaf Wrecsam gau yn rhan o gynlluniau'r cyngor i arbed £14 miliwn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi dweud mewn datganiad y bydd ymgynghoriad gyda defnyddwyr Canolfan Hamdden Plas Madoc nawr yn cael ei gynnal.

Mae gan y ganolfan bwll nofio, cyrtiau sboncen a badminton, wal ddringo, trampolinau a chae ar gyfer chwaraeon tu allan.

Cafodd cynnig i'w gau nôl yn 2007 ei wrthod, ond dywedodd y cyngor mewn adroddiad bryd hynny ei fod yn "dod at derfyn ei fywyd buddiol".

Bydd adroddiad yn cael ei roi gerbron Pwyllgor Craffu'r cyngor ym mis Rhagfyr a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ym mis Ionawr.

Mae ymgynghoriad ehangach ynglŷn ag arbedion cyffredinol eisoes yn cael ei wneud.

Dywedodd y cynghorydd Paul Blackmore, oedd eisoes wedi rhybuddio fod cynlluniau i gau ar y gweill, wrth y Wrexham Leader: "Rwy'n ofnadwy o drist, maen nhw wedi ceisio ei chau hi ddwywaith o'r blaen a cafodd hynny ei atal.

"Os yw'r cau'n mynd yn ei flaen byddai'n ergyd drom i staff a chwsmeriaid."

Mae'r cyngor am dorri £400,000 o wasanaethau hamdden dros y flwyddyn ariannol nesaf, gyda chynlluniau i dorri £311,000 pellach y flwyddyn ganlynol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol