Cas-gwent: Bachgen 16 oed ar goll

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Does neb wedi gweld Kyle ers oddeutu 12.30 brynhawn Sul, Tachwedd 24.

Mae heddlu'n apelio am wybodaeth am fachgen 16 oed sydd ar goll o'i gartref yng Nghas-gwent.

Does neb wedi gweld Kyle Rowlands ers amser cinio ddydd Sul, Tachwedd 24.

Mae Kyle yn wyn, yn denau ac oddeutu pum troedfedd o daldra. Mae ganddo wallt golau, byr. Pan gafodd ei weld ddiwethaf, roedd ganddo het 'beanie' ddu, siaced las heb lawes, trowsus llwyd ac esgidiau du amdano.

Er bod Kyle yn byw yng Nghas-gwent, mae ganddo gysylltiadau yng Nghwmbran a Phontypŵl.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhywun sydd gan wybodaeth am Kyle, neu sydd wedi ei weld ers iddo fynd ar goll, gysylltu â nhw ar frys, gan ddyfynu '376 24/11/13'.