Trywanu yng Nghaerdydd: dau wedi eu hanafu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Stephen cooper
Disgrifiad o’r llun, Cafodd dau eu hanafu mewn ymosodiadau ddydd Gwener

Mae dyn 25 oed yn y ddalfa a ffyrdd ar gau wedi i ddau gael eu trywanu yn ardal Cathays yng Nghaerdydd.

Cafodd y gwasanaethau brys alwad ffôn toc cyn 1pm ddydd Gwener yn dweud bod rhywun wedi ymosod ar ddynes ar Ffordd Allensbank a bod ganddi anaf i'w gwddf.

Funudau wedyn daeth galwad arall fod rhywun wedi ymosod ar ddyn ar Stryd Tewkesbury gerllaw.

Cafodd y dyn ei arestio ar Stryd Dalton am 1.12pm ac mae swyddogion wedi dod o hyd i gyllell.

Ffynhonnell y llun, Iestyn Scourfield
Disgrifiad o’r llun, Cafodd strydoedd yn yr ardal eu cau fore Gwener

Cafodd dynes 66 oed ei chludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd a dywedodd yr heddlu ei bod hi'n parhau i gael triniaeth. Y gred yw nad yw ei anafiadau yn ddifrifol.

Roedd dyn 35 oed gafodd anafiadau i'w wyneb "mewn sioc," yn ôl Heddlu'r De.

Nid yw'r heddlu ddim yn chwilio am unrhyw un arall.

Mae'r ffyrdd lle oedd yr ymosodiadau ar gau gan fod swyddion arbenigol yn cynnal profion fforensig.

'Brawychus'

Gwelodd Sophie Williams heddlu y tu allan i'w chartref ar Ffordd Tewkesbury.

Dywedodd: "Dwi wedi byw yma ers pedwar mis ac wedi gweld dau ddigwyddiad mawr gyda'r heddlu gyda cherbydau a hofrenyddion.

"Mae'n frawychus i wybod fy mod i wedi cerdded drwy safle trosedd ar fy ffordd yn ôl o'r brifysgol, taith dwi'n ei wneud dwywaith y dydd.

"Beth sy'n fy mhoeni i ydy y buaswn i'n gorffen y wers yma ychydig yn gynt fel arfer. Os byddai fy ngwersi heb bara eu holl amser, byddwn i wedi bod yn cerdded yn ôl yng nghanol y drosedd."

Dywedodd y Prif Arolygydd Helen Summerfield: "Yn amlwg mae'r gymuned leol wedi cael braw o beth sy'n ymddangos fel ymosodiad diachos ar ddau o bobl.

"Roedd swyddogion, gan gynnwys swyddogion arfog, ar y safle yn sydyn a llwyddon nhw i arestio dyn o fewn 30 munud.

"Mae digwyddiadau o'r fath yn anghyffredin - mae Caerdydd yn ddinas ddiogel, nid yw'r anafiadau gafodd eu dioddef yn ddifrifol ac mae person wedi ei gadw yn y ddalfa."

Mae'r heddlu yn apelio am unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu ar 101 neu'n ddienw i Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol