Dedfryd o bedair blynedd wedi i ddau gael eu lladd yn Aberdâr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Lee Williams a Jacek Stawski eu lladd yn syth

Mae llys wedi clywed sut y gwnaeth tad farw o dorcalon ar ôl i'w fab gael ei ladd mewn damwain car.

Cafodd Lee Williams ei ladd ar ôl i gar ei ffrind gorau, Darren Jarvis, daro car arall.

Mi oedd Jarvis yn gyrru ar gyflymder o 71 milltir yr awr ar hyd ffordd ger Aberdâr pan ddigwyddodd y ddamwain.

Mi gafodd Mr Williams a gyrrwr y car arall, Jacek Stawski, eu lladd yn syth.

Cafodd Mr Jarvis bedair blynedd o garchar am achosi marwolaeth Mr Williams a Mr Stawski.

Mae hefyd wedi cael ei atal rhag gyrru am bedair blynedd.

Roedd Mr Williams, 40 oed, newydd ddychwelyd o wyliau ym Mharis ac yn bwriadu mynd i ffwrdd gyda'i wraig, Sian, a'u plant dros y penwythnos.

Ym Mehefin mi gafodd tad Lee Williams drawiad ar y galon a marw. Mi glywodd y llys mewn datganiad gan Sian Williams mai galar oedd wedi achosi'r farwolaeth.

Dywedodd fod y ddamwain wedi newid bywydau'r teulu.

'Addoli eu tad'

"Mi oedden ni yn gwneud popeth gyda'n gilydd. Mi oedd fy mhlant i yn addoli eu tad. Dim ond crafu'r wyneb yr ydyn ni wrth ddweud bod yr hyn sydd wedi digwydd wedi troi fy mywyd wyneb i waered. "

Dywedodd ba mor rhyfedd oedd hi yn y tŷ heb ei gŵr a bod ei mab hynaf yn teimlo nad oedd yn medru bod yn blentyn bellach am ei fod yn gorfod helpu ei fam.

"Mae'n gwneud y tasgau yr oedd Lee yn arfer eu gwneud fel torri porfa."

Dywedodd hefyd mai ei gŵr oedd yn cynnal y teulu a'i bod hi wedi methu â ffeindio gwaith ers iddo farw. Mae'r teulu yn dibynnu ar fudd-daliadau, meddai.

Cyn y ddamwain dywedodd llygad dystion bod Jarvis yn gyrru'n ofalus. Roedd disgwyl iddo ollwng ei ffrind, Lee Williams, wrth ymyl archfarchnad Asda.

Ond ychydig funudau cyn hynny mi wnaeth y car gyflymu ac mi gollodd reolaeth ar y cerbyd a tharo car arall.

Loes

Amddiffyniad Jarvis oedd ei fod wedi cael ffit wrth yrru a bod hynny wedi achosi iddo golli rheolaeth ar y car. Ond doedd y rheithgor ddim yn cytuno.

Mi gafodd ef anafiadau i'w ben a'i gefn yn ystod y ddamwain sydd yn dal i effeithio arno heddiw.

Dywedodd y barnwr yn ystod yr achos ei fod wedi achosi loes i ddau deulu ac y byddai rhaid iddo fynd i'r carchar.

"Awgrymodd adroddiad eich bod chi wedi dangos edifeirwch go iawn ... a'ch bod yn teimlo yn ofnadwy dros y teuluoedd ac ar un pwynt wedi dweud: 'Dw i'n dymuno mod i wedi marw yn y ddamwain'."

Mi gafwyd y diffynnydd yn euog o'r blaen o droseddau eraill, gan gynnwys gyrru heb drwydded yn 1993.

Dywedodd y barnwr: "Allwch chi ddim cael eich ystyried fel dyn sydd yn ymddwyn yn hollol dda.

"Ond mae eich record flynyddoedd yn ôl a dyw hi ddim yn effeithio ar y ddedfryd."

Straeon perthnasol