Drama'r geni: Ceisio torri record byd

Gan Anna Glyn
Newyddion BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd y cast yn dod o bedwar ban byd

Gyda'r Nadolig yn nesau bydd cannoedd o blant yn gwisgo fel angylion, Mair a Joseff neu asyn ar gyfer drama'r geni.

Ond yng Nghaerdydd roedd yna berfformiad ychydig yn wahanol o'r stori yn digwydd.

Roedd y Parchedig Irfan John wedi penderfynu trio torri record y byd trwy gael y nifer mwyaf o genhedloedd erioed i gymryd rhan.

50 o genhedloedd gwahanol ydy'r targed sydd wedi ei osod gan y Guinness World Records.

'Cyfle i gyfarfod'

Mae'r parchedig wedi gwahodd cymunedau lleol i ddod i'r ganolfan mileniwm lle y bydd yr ymgais yn cael ei wneud.

Ei obaidd oedd y byddai gwneud hyn yn gyfle i bobl o ddiwylliannau gwahanol gyfarfod ei gilydd: "Roedd yn ffordd o godi pont o ofal rhwng pobl a lledaenu neges heddwch ledled y byd.

"Os bydd pobl o wahanol wledydd, gwahanol gefndiroedd, gwahanol genhedloedd, gwahanol grefyddau, sy'n siarad ieithoedd gwahanol yn gweithio gyda'i gilydd yng Nghaerdydd, pam nad ydynt mewn mannau eraill yn y byd?"

Mae Irfan John yn gweithio gyda chynulleidfaoedd o leiafrifoedd ethnig ac mae'n cynnig help i geiswyr lloches a ffoaduriaid.

Roedd o ei hun yn ceisio lloches ychydig flynyddoedd yn ôl. Daeth o i Brydain gyda'i deulu ar ôl ffoi o Bacistan.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r ddrama yn cael ei chynnal yn Nghanolfan y Mileniwm

"Rhodd i Gaerdydd"

Mae'n dweud ei fod wedi cael croeso mawr yma a'i fod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned:

"Fi yw'r aelod cyntaf o fy nheulu i fynd o Bacistan i Ewrop felly doedd gen i ddim perthnasau gwaed na ffrindiau yn y DU. Ond cyrhaeddais Margate gyntaf, ac roedd y cyswllt yr oedd gen i â Christnogion yn golygu nad oeddwn i'n teimlo fel dieithryn nac yn unig.

"Os byddwn yn torri'r record, hoffwn ei roi yn rhodd i Gaerdydd - fel diolch personol i Gaerdydd a gynigodd loches i mi a'm teulu."

Roedd Canolfan Mileniwm Cymru yn hapus iawn i fod yn rhan o'r cynhyrchiad yn ôl y Swyddog Cyswllt â'r Gymuned, Hannah Wynn Jones:

"Fel canolfan gelfyddydau cenedlaethol i Gymru mae'n bleser mawr gennym fod yn rhan o'r prosiect hwn sy'n annog pobl o bob cenedl i ymgysylltu â ni, â'r gymuned ac â'i gilydd."

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Irfan John wedi bod yn brysur yn sgriptio'r ddrama a chreu'r set ac er mai 50 o genhedloedd ydy'r her mae'r parchedig yn gobeithio gwneud yn well na hynny.

"Rydyn ni'n gobeithio curo'r targed, gyda 60 o genhedloedd gwahanol, gan gynnwys nifer o ieithoedd gwahanol yn y ddrama i'w clywed ar lafar ac ar gân."

Er mai ddydd Sadwrn ddigwyddodd yr ymgais - gyda theulu a ffrindiau yn dod i wylio'r perfformiad - bydd rhaid iddo aros rhwng 3-6 wythnos i gael gwybod os ydyn nhw wedi llwyddo i dorri'r record.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol