Rhoi tai adar troseddwyr i'r henoed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y nwyddau eu hedeiladu gan droseddwyr mewn gweithdy Gwneud Iawn â'r Gymuned ym Mhort Talbot

Mae offer ar gyfer yr ardd gafodd eu gwneud gan droseddwyr wedi cael eu rhoi i griw o bensiynwyr mewn pentref yn y de.

Bwriad aelodau Clwb Henoed Pont-lliw yw gwerthu'r gwaith pren sy'n cynnwys tai adar, meinciau a photiau planhigion er mwyn codi arian ar gyfer eu clwb.

Cafodd y nwyddau eu hedeiladu gan droseddwyr mewn gweithdy Gwneud Iawn â'r Gymuned ym Mhort Talbot lle maen nhw'n gwneud gwaith yn ddi-dal gan ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu.

Yn ogystal â rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymdeithas mae'r gwaith hefyd yn gyfle iddyn nhw ddysgu sgiliau defnyddiol fydd yn cynyddu eu siawns o gael swydd wedi iddyn nhw gael eu rhyddhau - y gobaith yw y bydd hyn yn lleihau'r siawns ohonynt yn troseddu eto.

'Arbennig o falch'

Dywedodd Simon Morse-Jones, sy'n swyddog cymunedol gyda Prawf Cymru: "Roedd y clwb wedi mwynhau dysgu mwy am y cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned, a meddyliais y byddai'n achos gwerth chweil i roi peth o'n eitemau ar gyfer yr ardd hefyd.

"Mae'r gwaith o safon uchel iawn ac rwy'n siŵr y cân nhw bris da amdanynt.

"Mae'r henoed yn aml yn ddioddefwyr trosedd, felly mae'n briodol iawn i sefydliad mor ffantastig â Chlwb Henoed Pontlliw gael budd o'r cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned fel hyn.

"Mae'r unigolion sydd wedi creu'r eitemau hyn yn arbennig o falch i weld bod eu gwaith yn helpu. Mae'n enghraifft dda o'r cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned yn galluogi troseddwyr i deimlo fel rhan werthfawr o'r gymuned, a chynyddu eu hunanhyder a'u balchder bro".

Raffl Nadolig

Roedd cadeirydd y clwb, Mabel Cutter yn gwerthfawrogi'r anrhegion: "Rydym mor ddiolchgar am y rhodd caredig hwn.

"Diolch i Prawf Cymru, gallwn godi arian ar gyfer ein clwb drwy gynnal raffl Nadolig a chynnig yr eitemau prydferth hyn fel gwobrau.

"Nid yn unig hynny, rydym oll yn teimlo ein bod wedi cael budd o ddysgu mwy am waith y cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned. Nawr, rydym yn deall mwy am y gwaith mae Simon a'i dîm yn ei wneud i helpu'r gymuned.

"Doedd neb yn gwybod beth oedd yn digwydd pan roedd dedfrydau i droseddwyr gyflawni Gwasanaeth Cymunedol. Mae pawb yn teimlo'n dawelach eu meddwl fod yr ardal hon yn lle llawer mwy diogel i fyw, ac y bydd pobl yn mynd ymlaen i fyw bywydau mwy bodlon o ganlyniad i'r cynllun Gwneud Iawn â'r Gymuned."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol