Ail-agor canolfan alcohol a chyffuriau Rhoserchan?

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae dwy elusen yn gobeithio ail-agor Canolfan Rhoserchan

Gallai canolfan i drin pobl â phroblemau alcohol a chyffuriau yng Ngheredigon gaeodd yn gynharach eleni, ail-agor yn rhan o gynlluniau dwy elusen Gymreig.

Mae BBC Cymru'n deall fod dwy elusen - CAIS a Kaleidoscope - yn gobeithio prynu a datblygu Canolfan Rhoserchan ar ran consortiwm, a chyda nawdd ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

Mae gobaith y bydd y ganolfan ar agor erbyn dechrau mis Ebrill 2014, os ydy'r cynlluniau'n llwyddiannus.

Agorwyd Rhoserchan yn wreiddol yn 2007, ar safle ym Mhenrhyncoch ger Aberystwyth. Roedd gan y ganolfan 24 gwely, ac yn cynnig triniaeth breswyl i rai â phroblemau alcohol a chyffuriau. Fis Ebrill eleni, caeodd y ganolfan ac fe ddiddymwyd y cwmni'n wirfoddol yn dilyn trafferthion ariannol a diffyg cleifion.

Rwan, mae CAIS a Kaleidoscope yn bwriadu prynu'r adeilad ac maen nhw'n trafod dyfodol y safle gyda Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Geraint Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Preswyl CAIS wrth BBC Cymru:

"CAIS a Kaleidoscope sy'n arwain y cynllun i brynu Rhoserchan ar ran consortiwm DACW (Elusennau Alcohol a Chyffuriau Cymru). Roedd Rhoserchan yn weithredol am flynyddoedd lawer ac mae ei leoliad yn apelio, oherwydd y gwaith 'dy ni'n gobeithio ei wneud yno.

" 'Dy ni wedi cyflwyno cynnig i Lywodraeth Cymru a hefyd wedi gwneud cynnig ariannol am yr adeilad, felly os nad aiff unrhywbeth o'i le, gobeithio bydd y ganolfan yn barod i fynd ym mis Mawrth neu Ebrill 2014."

"Ffordd allan o'r helynt"

Yn y gorffennol, mae Iwan Jones, sy'n gaeth i gamblo ac alcohol, wedi derbyn triniaeth yn Rhoserchan. Mae o'n credu bod y gofal gafodd o yno wedi bod o fudd mawr iddo yn ystod amser anodd iawn yn ei fywyd.

Mae Iwan yn dweud iddo fynd i'r ganolfan er mwyn "cael ffordd allan o'r helynt."

"Roedd e fel bod da nhw'r ateb i bob cwestiwn o'n i'n gofyn, a hefyd o'n i wedi cyrraedd y gwaelod i ddweud y gwir o ran y trafferthion o'n i'n achosi i fy ngwraig, y ffordd o'n i'n ypsetio fy rhieni. O'n i methu stopio yfed.

"Chi'n detoxio yn gyntaf am 5 diwrnod lle mae'r alcohol yn dod mas o'ch corff chi, ac wedyn mae'n nhw'n setio routine i chi bob dydd a chi yna am dri mis, a felly chi'n dod nol i routine o wneud pethau o ddydd i ddydd. Roedd e wedi helpu lot.

"I fi mae bod yn adferiad yn broses, a oedd Rhoserchan wedi helpu lot yn y broses hwnnw. Dyw e ddim yn berffaith achos o hyn i hyn dwi wedi lapsio yn y blynyddoedd ers i fi fod yn Rhoserchan. Ond os bydden i heb fod yno, byddwn i nawr yn dal nawr yn yfed yr un peth ag o'n i, fel alcoholic, o ddydd i ddydd, ond dyw hynny ddim yn digwydd nawr."

Canolfannau fel hyn "yn bwysig"

Mae'r Aelod Cynulliad lleol, Elin Jones wedi dweud ei bod hi "wedi bod yn awyddus iawn, iawn i weld Rhoserchan yn ailagor eto".

Ychwanegodd, "Yn gyntaf mae lot fawr o arian cyhoeddus wedi'i wario ar yr adeilad. Ond hefyd, ac yn bwysicach na hynny, mae'n bwysig fod canolfannau preswyl fel hyn ar gael yng Nghymru fel bod pobl, pan mae'r broblem arnyn nhw a ma nhw'n barod i gael eu helpu, yn gallu mynd i ganolfan i ganolbwyntio ar eu gwellhad. Mae Rhoserchan wedi achub bywydau yn y gorffennol ac mae'n bwysig ei fod yn parhau i fod ar gael i wneud hynny."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, dydy'r cynnig heb gael ei gymeradwyo gan y Bwrdd Cynllunio. Ond unwaith y caiff y cynllun ganiatâd swyddogol, bydd yn cael ei ystyried am nawdd gan y llywodraeth.

Straeon perthnasol