Giggs: 'Un clwb yw'r gyfrinach' am yrfa lwyddiannus

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionChwaraeodd Ryan Giggs 64 o weithiau i Gymru, gan sgorio 12 gôl
image copyrightGetty Images
image captionMae llawer yn cofio Giggs am ei gôl gampus gurodd Arsenal yng Nghwpan yr FA yn 1999
image captionEnillodd wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yn 2009
image captionMae Giggs wedi awgrymu y gall ddilyn Sir Alex Ferguson i faes rheoli yn y dyfodol

Mae Ryan Giggs wedi dweud mai aros gyda'r un clwb yw ei gyfrinach i gael gyrfa mor hir a llewyrchus.

Mae'r Cymro yn dathlu ei ben-blwydd yn 40 ddydd Gwener, ac yntau'n dal i fod yn aelod o dîm cyntaf Manchester United ar oedran pan mae'r rhan fwyaf o bêl-droedwyr wedi hen roi'r ffidil yn y to.

Ac mae son y bydd Giggs yn arwyddo estyniad arall i'w gytundeb y tymor hwn, fyddai'n ymestyn ei yrfa i 24 tymor gyda'r hanner coch o Fanceinion.

Mae Giggs wedi chwarae 953 o gemau i'r clwb ac yn dal i fynd, ond mae'n dweud na fyddai wedi bod yn bosib heb holl staff Old Trafford.

'Dal i fwynhau'

Ymunodd y Cymro â Manchester United yn 1987 mewn cyfnod pan roedd nifer o chwaraewyr ifanc fel David Beckham, Paul Scholes a'r brodyr Phil a Gary Neville yn dod i mewn i'r tîm.

Chwaraeodd ei gêm gyntaf ym mis Mawrth 1991, yn 17 oed, fel eilydd yn erbyn Everton, cyn sgorio'r gyntaf o'i 168 o goliau yn erbyn Manchester City yn Old Trafford ddeufis yn ddiweddarach.

Dros y blynyddoedd llwyddodd i sefydlu ei hun fel un o chwaraewyr gorau'r clwb, ac roedd yn rhan o'r tîm lwyddodd i ennill yr Uwchgynghrair am y tro cyntaf mewn 26 o flynyddoedd i Manchester United yn 1993.

Ers hynny mae wedi ennill yr Uwchgynghrair 12 o weithiau yn rhagor, mwy o weithiau nag y mae Arsenal wedi ei ennill yn eu hanes, ond mae'n honni bod aros yn yr un clwb wedi bod yn rhan fawr o'i lwyddiant.

"Os byddwn i wedi symud o glwb i glwb byddwn i wedi gorffen chwarae erbyn hyn," meddai.

"Dwi'n lwcus fy mod i wedi bod hefo un clwb, gyda chwaraewyr da o fy nghwmpas. Ac mae gen i reolwr da hefyd.

"Dwi'n edrych ar ôl fy hun a cheisio hyfforddi bob dydd er mwyn gwneud fy hun yn barod i chwarae.

"A dwi'n trio mwynhau gymaint ag y gallai, a chyfrannu at y tîm."

Gwobrau

I Gymru ef oedd y chwaraewr ieuengaf i chwarae dros ei wlad yn 1991, pan chwaraeodd yn erbyn yr Almaen yn 17 mlwydd a 322 diwrnod. Record gafodd ei dorri yn fwyaf diweddar gan Harry Wilson.

Chwaraeodd gyda rhai o oreuon Cymru gan gynnwys Craig Bellamy a Gary Speed, a sgoriodd 12 o goliau.

Chwaraeodd 64 o weithiau i Gymru cyn ymddeol o'r gêm ryngwladol yn 2007.

Dim ond unwaith y mae amheuaeth wedi bod am ei ddyfodol gyda Manchester United, a hynny wedi tymor aflwyddiannus 2002.

Gyda chefnogwyr United wedi arfer ennill tlysau yn rheolaidd, roedd y tymor yn un anodd i Giggs oedd wedi dioddef nifer o anafiadau.

Roedd son am gytundeb gydag un o glybiau mawr yr Eidal, ond mae'n honni iddo erioed dderbyn unrhyw gynnig ffurfiol.

Ond doedd hi ddim yn hir cyn bod Giggs yn ôl at ei orau.

Wrth symud tuag at ei ben-blwydd yn 30 oed, sgoriodd ei 100fed gol i'r clwb.

Ers hynny mae Giggs wedi ennill sawl gwobr, gan gynnwys Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn a Chwaraewr y Flwyddyn y PFA yn 2009.

953 o gemau

Mae wedi chwarae 953 o gemau erbyn hyn, ac mae'n bosib y bydd yn cyrraedd y nod o 1,000 os bydd yn ymestyn ei gytundeb am flwyddyn arall eleni.

Ond mae'n ymwybodol o'r chwaraewyr ifanc sy'n awyddus i gymryd ei le yn nhîm David Moyes erbyn hyn.

"Dwi ddim yn siŵr be' mae'r chwaraewyr iau yn ei feddwl ohonof i," meddai.

"Pan oeddwn i'n 18 ac 18 o'n i'n meddwl bod 31 yn hynafol. Dyma fi yn 40.

"Mae'n gallu bod yn anodd weithiau ond dwi'n dal i fwynhau.

"Cyn belled a bod hynny'n parhau bydda i'n parhau."

Straeon perthnasol