Clybiau Ffrainc o blaid Cwpan Heineken

Published

Mae clybiau rygbi Ffrainc wedi cyhoeddi eu bwriad i barhau i gystadlu yng Nghwpan Heineken y tymor nesa'.

Roedd cynrychiolwyr 14 prif glwb Ffrainc yn cyfarfod yn Orly ger Paris.

Ar un adeg roedd sôn y bydden nhw a chlybiau Lloegr yn cystadlu yng Nghwpan y Pencampwyr.

Un rheswm am y tro pedol yw bod llywydd ffederasiwn clybiau Ffrainc wedi dweud y byddai'r clybiau'n torri'r gyfraith wrth gystadlu yng Nghwpan y Pencampwyr.

Yr wythnos diwetha' dywedodd ffederasiwn clybiau Ffrainc, undebau rygbi Cymru, Iwerddon, yr Alban a'r Eidal eu bod yn cefnogi Cwpan Heineken.

Ond mae rhanbarthau Cymru wedi dweud eu bod o blaid Cwpan y Pencampwyr.

Mae clybiau Ffrainc wedi dweud eu bod am ddiwygio'r gystadleuaeth yn y tymor hir.