Agoriad swyddogol Sinema'r Empire yng Nghaergybi

Published
image captionGweindog Adfywio'r Llywodraeth, Carl Sargeant a Maer Caergybi yn dadorchuddio'r plac

Mae Sinema'r Empire ar ei newydd wedd yng Nghaergybi wedi ei agor yn swyddogol.

Bore Gwener agorwyd y sinema gan Gweinidog Tai ac adfywio'r Llywodraeth, Carl Sargeant AC a Maer Caergybi, y Cynghorydd Ronnie Williams.

Creodd Cyngor Tref Caergybi wyth o swyddi oherwydd prydles sydd yn para am 25 mlynedd.

Erbyn hyn mae yna Canolfan Blant, Caffi, safle i gêm Laser Tag tu fewn i'r adeilad yn ogystal â'r sinema.

Mae'r Cyngor wedi dweud yn barod, bod y sinema a'r canolfan blant wedi bod yn brysur ers iddyn nhw agor i'r cyhoedd ar ddydd Mercher, Tachwedd 20.

Mae £360,000 o grantiau wedi eu rhoi tuag at y newidiadau.

Cynllun cyffrous

Meddai Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant AC: "Rwyf yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi'r prosiect yma. Mae canol trefi yn hanfodol bwysig i'n cymunedau, a bydd Sinema'r Empire wedi'i adnewyddu yn ased mawr i Gaergybi.

"Mae buddsoddi mewn prosiectau o'r math yma'n golygu manteision clir ar gyfer yr economi leol gan helpu cefnogi'r diwydiant adeiladu a'r gadwyn cyflenwi leol. Mae'r prosiect hefyd wedi darparu cyfleoedd gwaith i bobl leol, sydd wastad yn bositif."

Eglurodd Clerc y Cyngor Tref, Cliff Everett, "Mae hwn yn gynllun hynod o gyffrous i'r Cyngor Tref ac yn ddatblygiad sylweddol, nid yn unig i Gaergybi ond ar gyfer yr Ynys i gyd.

"Mae amryw o bobl yn barod wedi dweud wrthyf ba mor falch ydyn nhw o gael sinema ar eu stepen drws ac rwy'n siŵr y byddwn ni'n croesawu pobl bob cwr o'r Ynys i'r sinema dros y blynyddoedd nesaf."

Gyda'r sinema Plaza ym Mangor yn cau rhai blynyddoedd yn ôl mae trigolion Ynys Môn a Gwynedd wedi bod yn gorfod teithio 50 milltir a mwy i weld ffilmiau mewn sinema yng Nghyffordd Llandudno.

Caewyd drysau'r sinema yn ôl ym mis Chwefror eleni cyn i'r Cyngor cymryd yr adeilad drosodd.

Agorwyd yr Empire yn wreiddiol yn 1920 ac roedd yn un o dair sinema yng Nghaergybi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol