Llythyr yn arwain at garchar i droseddwr rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Mi gafodd Michael Batten ei garcharu am 30 mis

Mi benderfynodd menyw alw'r heddlu ar ôl i'r dyn oedd wedi ei chamdrin wrthod dangos unrhyw edifeirwch.

Mae Michael Batten, 70, o Faesteg ger Pen y Bont wedi ei garcharu am 30 mis am ymosod yn rhywiol ar y fenyw pan oedd hi'n blentyn. Roedd y gamdriniaeth wedi para dwy flynedd.

Wedi'r achos dywedodd y fenyw ei bod hi'n falch ei bod hi wedi cael cyfle i ddweud beth oedd wedi digwydd iddi.

Yn ystod yr achos mi ddywedodd nad oedd hi wedi dweud dim am flynyddoedd am ei bod hi'n ofnus. Mi ddywedodd hi wrth yr heddlu: "Nath e gymryd fy mhlentyndod i a chwalu fy mywyd i."

'Torri fy ysbryd'

Mi ysgrifennodd hi lythyr at Michael Batten yn gobeithio y byddai o yn ymddiheuro am yr hyn wnaeth o.

Yn y llythyr mi ddywedodd hi: "Nes di dorri fy ysbryd i a chwalu'n hyder i. Alla'i byth gael y blynyddoedd yna yn ôl ac mi ydw i wedi byw fy mywyd wastad mewn ofn, yn meddwl 'mod i yn dda i ddim. "

Mi ddywedodd hi wrth y rheithgor: "Mi aeth e a fi at y ffenest a phwyntio at gar heddlu oedd wedi parcio ar draws y ffordd... Mi ddywedodd e mai dyna'r math o gar fyddai yn dod i fy ôl i os y bydden 'nhw' yn dod i wybod beth oedden ni'n gwneud...

"Mi ddywedodd e mai ein cyfrinach ni oedd hyn ac y bydden ni yn mynd i'r carchar os y byddai rhywun yn dod i wybod. Wyth oed o'n i. O'n i wedi dychryn ac yn credu fe."

Clywodd y llys iddi ddigwydd gweld Michael Batten sawl gwaith wedi iddo ei chamdrin.

Dinistrio'r llythyr

Mi gymerodd hi flwyddyn iddi ysgrifennu'r llythyr ato ond wnaeth o ddim dangos ei fod yn edifar.

Wrth ymateb mi ddywedodd Mr Batten ei fod yn 'ymddiheuro am unrhyw niwed ti'n meddwl mod i wedi gwneud' ac roedd yn dymuno yn dda iddi. Ychwanegodd y byddai yn dinistrio'r llythyr gan nad oedd eisiau achosi tristwch i'w wraig.

Mi ymchwiliodd yr heddlu a'i arestio ar ôl edrych ar y llythyr.

Cafodd ei garcharu am 30 mis am ei fod mewn cyflwr iechyd gwael.

Mae o hefyd wedi ei rhoi ar y gofrestr troseddwyr rhyw.