Dryswch dros becynnau plaen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Awstralia oedd y wlad gyntaf yn y byd i wneud pecynnau plaen yn orfodol

Mae dryswch ynglŷn ag os yw cynlluniau Llywodraeth San Steffan i gyflwyno pecynnau plaen ar gyfer cynnyrch tybaco yn cynnwys Cymru.

Cyhoeddodd y llywodraeth fore dydd Mawrth y byddai arolwg newydd yn cael ei gynnal er mwyn ystyried y syniad.

Gofynnodd y BBC i'r Adran Iechyd os fyddai unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn cael effaith yng Nghymru a dywedodd llefarydd ar eu rhan na fyddai.

Ond mae'r Farwnes Finlay yn honni bod yr adran wedi cadarnhau wrthi hi y byddai Cymru'n cael ei heffeithio.

Opsiwn arall?

Fis Gorffennaf fe wnaeth y Prif Weinidog David Cameron awgrymu na fyddai'r pecynnau plaen yn cael eu cyflwyno wrth iddo ddweud bod angen mwy o dystiolaeth i brofi y byddai gwneud hynny yn effeithiol.

Dywedodd Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru Mark Drakeford bryd hynny ei fod yn "edifarhau" y ffaith bod y cynlluniau "wedi cael eu gohirio".

Mae'r Blaid Lafur wedi dweud nad oes angen "adolygiad arall" a bod angen gweithredu'n syth.

Os yw San Steffan yn penderfynu peidio â chynnwys Cymru yn y ddeddfwriaeth, opsiwn arall fyddai trosglwyddo'r pwerau i Lywodraeth Cymru gyflwyno mesur ei hun.

Straeon perthnasol