Hepatitis C: Dau achos newydd

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunFe gysylltodd dau fwrdd iechyd gyda 5,500 o gyn-gleifion

Cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan bod dwy fenyw arall wedi eu heintio gyda Hepatitis C ar ôl cael triniaeth dros 10 mlynedd yn ôl gan weithiwr iechyd oedd â'r firws.

Ym mis Medi eleni fe ddaeth i'r amlwg bod dau glaf wedi cael eu heintio gyda'r firws.

Bryd hynny fe wnaeth dau fwrdd iechyd - Aneurin Bevan a Betsi Cadwaladr - gysylltu â 5,500 o gyn-gleifion oedd wedi derbyn triniaeth gan y gweithiwr iechyd dan sylw.

Yn y gogledd, nifer fechan o gleifion a gafodd driniaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn y 1970au oedd wedi derbyn galwadau fel mesur rhagofalus.

Yn y de-ddwyrain, cleifion yn yr un unedau yn Ysbyty'r Glowyr yng Nghaerffili gafodd eu galw.

O ganlyniad i'r ymdrech hwnnw maen nhw wedi cadarnhau fod y gweithiwr wedi trosglwyddo'r firws i ddau glaf arall.

Mae Hepatitis C - sy'n cael ei drosglwyddo drwy'r gwaed - yn afiechyd sy'n gallu achosi niwed i'r iau.

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw symptomau ac felly nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli ei fod arnynt, ond mae triniaeth yn llwyddiannus yn y mwyafrif helaeth o achosion.

Yn ôl swyddogion iechyd, er nad yw clinigau arbenigol bellach yn cael eu cynnal fe all unrhyw un sydd wedi cael cynnig prawf gwaed, ond heb ei dderbyn, gysylltu â nhw.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol