Carcharu ar gam dyn o Gaerdydd: Dim adolygiad barnwrol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Michael O'Brien a dau ddyn arall eu carcharu ar gam cyn i lys wrthdroi'r euogfarnau

Mae dyn o Gaerdydd wedi colli cais am adolygiad barnwrol yn sgil penderfyniad i beidio ag erlyn cyn blismon.

Treuliodd Michael O'Brien a dau ddyn arall - Ellis Sherwood a Darren Hall - 11 mlynedd yn y carchar wedi i lys eu cael yn euog o lofruddio Phillip Saunders yn 1987.

Cafodd y tri eu rhyddhau pan gafodd yr euogfarnau eu gwyrdroi yn y Llys Apêl yn 1999.

Mae Mr O'Brien wedi honni bod un o'r plismyn oedd yn gweithio ar yr ymchwiliad gwreiddiol, ac sydd bellach wedi ymddeol, wedi ffugio tystiolaeth a ddefnyddiwyd yn yr achos llys yn 1988.

Mae Heddlu De Cymru wedi mynnu ar hyd yr adeg bod eu swyddogion, gan gynnwys y plismon dan sylw Stuart Lewis, wedi gweithredu'n ddidwyll.

Dim digon o dystiolaeth

Yn 2012 fe benderfynodd Gwasanaeth Erlyn y Goron nad oedd digon o dystiolaeth i fwrw 'mlaen gydag unrhyw gyhuddiadau yn erbyn Mr Lewis.

Cafodd y penderfyniad ei herio yn yr Uchel Lys fis diwethaf gan Mr O'Brien o flaen yr Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Thomas.

Wrth gyhoeddi ei ddyfarniad ddydd Iau, mae'r Arglwydd Thomas wedi dweud fod penderfyniad Gwasanaeth Erlyn y Goron yn "rhesymol ac yn gywir".

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru: "Rydym yn nodi ac yn parchu penderfyniad yr Uchel Lys."

Roedd Mr Saunders yn gweithio mewn stondin bapur newydd ger gorsaf rheilffordd Caerdydd.

Oherwydd ymosodiad arno ger ei gartref yn Nhreganna wrth iddo ddychwelyd o'i waith ar Hydref 12 1987 bu farw o'i anafiadau ddyddiau'n ddiweddarach.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol