Ffordd ar agor wedi damwain

Cyhoeddwyd

Mae ffordd yr A48(M) i gyfeiriad y gorllewin wedi ailagor yn dilyn gwrthdrawiad rhwng sawl cerbyd ar gyrion Caerdydd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd ger cyffordd 29 am 8.25am fore Iau.

Cafodd pedwar o bobl eu cludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd gyda man anafiadau.

Cafodd yr heddlu, ambiwlans, gwasanaeth tân a'r ambiwlans awyr i gyd eu galw i'r safle.

Roedd y ffordd ar gau am gyfnod tra'r oedd y gwasanaethau brys ar y safle, gan achosi oedi sylweddol yn yr ardal.

Dywedodd yr heddlu bod gyrrwr 21 oed un o'r cerbydau wedi eu riportio am yrru heb ofal.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu ar rif 101 a rhoi'r cyfeirnod 64 28/11/13.