David Jones: Alban annibynnol yn "gambl fawr"

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMi fyddai sefydliadau yr Alban ar eu colled os y byddai'r Alban yn wlad annibynnol yn ôl David Jones

Mi fydd Ysgrifennydd Cymru, David Jones yn rhybuddio y byddai pleidlais 'Ie' yn refferendwm annibyniaeth yr Alban yn "gambl fawr" i bobl y wlad mewn araith yn ddiweddarach.

Mae disgwyl i'r Aelod Seneddol Ceidwadol ymuno yn y ddadl trwy ddweud mai "rhestr gyda dymuniadau" yn unig ydy papur gwyn yr SNP.

Y bwriad meddai o ydy "trio celu beth mae annibyniaeth yn golygu go iawn."

Mae'r ddogfen gafodd ei chyhoeddi ddydd Mawrth yn amlinellu cynllun llywodraeth yr Alban ar gyfer annibyniaeth.

Ond mae David Jones yn dweud nad oes 'na atebion ynddi i'r cwestiynau pwysig fel pensiwn a chost pleidlais 'Ie' i'r wlad.

Bydd yn dweud wrth Gymdeithas Myfyrwyr Durham fod yr Alban fel Cymru yn elwa o fod yn rhan o Brydain a bod gwleidyddion yr Alban yn medru gwneud penderfyniadau pwysig rŵan am ei bod hi'n wlad sydd wedi ei datganoli.

"Rhesymegol"

Mae disgwyl iddo son yn yr araith fod sefydliadau fel prifysgolion a busnesau ar eu hennill am eu bod yn rhan o economi gref sydd gyda'r un arian. Os byddai'r Alban yn dod yn wlad annibynnol mi fyddai hyn i gyd yn fantol meddai o.

Bydd yn dadlau na fyddai na "undeb newydd" yn cael ei chreu a'i bod hi'n amhosib dweud beth fyddai'r newid os caiff Alex Salmond a'r SNP ei ffordd.

Ddydd Mawrth dywedodd Prif Weinidog yr Alban bod dadl y llywodraeth dros annibyniaeth yn un "rhesymegol" a "rhesymol."

Honnodd y gallai'r wlad ddod yn un gryf, yr wythfed economi fwyaf yn y byd pe byddai pobl yn pledleisio 'Ie' yn y refferendwm.

Yn y papur gwyn mae nifer o addewidion gan yr SNP fel cael gwared ag arfau niwclear Trident a chadw'r bunt.

Bydd y refferendwm yn cael ei gynnal yn 2014.

Straeon perthnasol