Marwolaeth: Rhybudd am beryglon

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ben Robinson yn 14 oed ddwy flynedd yn ôl

Bydd tad disgybl ysgol fu farw ar ôl cael ei daro'n anymwybodol yn cwrdd â Gweinidog Addysg Cymru Huw Lewis yng Nghaerdydd dydd Iau.

Mae Peter Robinson am iddi fod yn orfodol i ysgolion yng Nghymru i ddysgu plant am y peryglon o gael cnoc i'r pen.

Bu farw Ben Robinson, oedd yn 14 oed, wedi iddo chwarae rygbi i'w dîm ysgol yng Ngogledd Iwerddon dwy flynedd yn ôl.

Mae'r tad eisoes wedi cwrdd â gweinidogion yn yr Alban a Gogledd Iwerddon mewn ymdrech i geisio codi ymwybyddiaeth o'r peryglon sydd yn codi pan mae chwaraewyr yn cael eu taro'n galed mewn gemau.

Cafodd Ben ei daro yn anymwybodol ac yna fe barhaodd i chwarae a chael sawl cnoc arall yn ystod y gêm.

Fe gwympodd i'r llawr cyn diwedd y gêm a bu farw yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Gorfodaeth

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru fis diwethaf dywedodd Mr Robinson y byddai ei fab dal yn fyw pe bai ef a'i gyd-chwaraewyr yn ymwybodol ar y pryd o'r peryglon o barhau i chwarae ar ôl cael cnoc difrifol ar y pen.

Dywedodd: "Ar ddechrau'r ail hanner roedd mewn tacl galed ac yna fe orweddodd ar y llawr am funud a hanner wrth dderbyn triniaeth.

"Cafodd gymorth i godi ar ei draed... roedd ei iaith gorfforol fel hen ddyn pan roedd yn cerdded o gwmpas, ond roedd yn parhau i fod yn rhan o daclau trwm.

"Mae'n eironig i feddwl y byddai wedi cael ei dynnu oddi ar y cae petai'n dioddef o anaf gwaed, a byddai yma gyda ni heddiw."

Fis diwethaf dywedodd cyn swyddog meddygol y bwrdd rygbi rhyngwladol Dr Barry O'Driscoll fod angen gorfodi hyfforddwyr dyfarnwyr ar lawr gwlad i wneud cyrsiau arbennig yn ymwneud â chyfergydion - sef concussions.

Blaenoriaeth

"O'r meysydd chwarae lleol i'r chwaraewyr proffesiynol mae angen gorfodi hyfforddwyr i wneud cyrsiau arbennig, a hefyd athrawon ysgol sy'n hyfforddi chwaraewyr ifanc.

"Mae'n rhan o iechyd a diogelwch ac yn ychwanegu at ofal cymorth cyntaf.....mae angen iddyn nhw adnabod y symptomau a'r peth cyntaf sy'n rhaid gwneud i'w cymryd y chwaraewr o'r maes."

Mae Swyddog Meddygol Gogledd Iwerddon wedi anfon llythyrau i ysgolion er mwyn codi ymwybyddiaeth, tra bod gweinidogion yr Alban fel cam cyntaf wedi cytuno i ddosbarthu taflenni cyn y Nadolig.

Fe fydd Mr Robinson yn cwrdd â Gweinidog Iechyd Cymru yn y Senedd bnawn Iau.

Dywedodd Mr Lewis. "Rwy'n ddiolchgar i Mr Robinson am ddod a'r mater i'm sylw ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd ag ef.

"Mae diogelwch pobl ifanc tra'n cymryd rhan mewn chwaraeon o fewn neu y tu allan i'r ysgol yn flaenoriaeth - ac yn enwedig mewn gemau fel rygbi.

"Mae'n bwysig fod pawb ar bobl lefel o unrhyw chwaraeon yn ymwybodol o beryglon cyfergydion."