Apêl Heddlu'r Gogledd wedi i dri dyn ifanc fynd yn sâl

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r Gogledd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cefnogi ymgyrch Brydeinig i daclo "cyffuriau cyfreithlon" a'u peryglon.

Daw hyn wedi i dri dyn ifanc yn eu harddegau fynd yn sâl ar ôl cymryd sylwedd oedd yn debygol o fod yn un o'r "cyffuriau cyfreithlon" sy'n cael eu gwerthu ar y we.

Mae ymgyrch TITAN yn cael ei chydlynu gan uned blismona gogledd-orllewin Lloegr ac yn cael ei chefnogi gan y Swyddfa Gartref, yr Asiantaeth Droseddu a Llu Ffiniau'r DU.

Dywedodd pennaeth TITAN y gallai llawer o sylweddau seicoweithredol newydd (NPS) fod yn anghyfreithlon mewn gwirionedd yn ogystal â bod yn beryglus.

Un yn 'bur sâl'

Wrth gyfeirio at yr achosion yng ngogledd Cymru, dywedodd y Prif-Arolygydd Gareth Evans o Heddlu'r Gogledd: "Nos Sadwrn Tachwedd 23 fe gymrodd tri dyn ifanc yn eu harddegau sylwedd y credir iddo fod yn NPS ac fe aethon nhw'n sâl ychydig yn ddiweddarach a mynd i'r ysbyty.

"Er bod dau wedi cael mynd adre'n fuan wedyn fe arhosodd un yn yr ysbyty ac roedd yn bur sâl am gyfnod.

"Yn ffodus, mae wedi gwella erbyn hyn ac wedi mynd adre. Tan i brofion gael eu cwblhau rydym yn ansicr beth achosodd hyn ond mae posibilrwydd cryf bod cysylltiad gyda 'chyffuriau cyfreithlon'.

"Dyna pam ei bod mor bwysig gwrando ar y cyngor sy'n cael ei roi."

Dywedodd Pennaeth ymgyrch TITAN, y Ditectif Brif-Arolygydd Dermott Horrigan, ei bod yn bwysig i'r cyhoedd sylweddoli'r peryglon posib.

"Am fod sylwedd yn cael ei werthu mewn siop neu ar-lein fel 'cyffur cyfreithlon', dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn gyfreithlon nac yn ddiogel ac, yn anffodus, mae rhai pobl yn gwneud arian mawr drwy werthu cyffuriau o'r fath.

"Y realiti yw bod llawer o'r sylweddau yma naill ai'n cynnwys sylweddau anghyfreithlon neu'n cynnwys sylweddau sydd â sgil-effeithiau anffodus."

Rhybuddion

Prif negeseuon ymgyrch TITAN yw :-

  • Mae NPS yn her ac mae'r llywodraeth yn cymryd o ddifri fygythiad sylweddau o'r fath;
  • Mae llawer o sylweddau sy'n cael eu gwerthu fel NPS yn anghyfreithlon, yn beryglus, ac yn gysylltiedig â throseddu difrifol;
  • Does dim modd bod yn siŵr beth yw cynnwys NPS na'r effaith. I'r mwyafrif o sylweddau o'r fath does dim ymchwil wedi ei wneud i'r effaith ar bobl;
  • Dyw pobl sy'n gwerthu NPS mewn siopau neu ar y we ddim yn poeni am y goblygiadau i'w cwsmeriaid - eu hunig ddiddordeb yw gwneud yr elw mwyaf posib.

Os oes gan rywun wybodaeth am bobl sy'n gwerthu "cyffuriau cyfreithlon" neu unrhyw gyffur arall, dylai gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol