Cynhadledd craffu: gwella gwasanaethau cyhoeddus

Montage of council services
Image caption Mae craffu ar benderfyniadau'r rhai mewn grym yn holl bwysig meddai trefnwyr y gynhadledd

Gwella ansawdd gwasanaethau cyhoeddus trwy graffu yn fwy manwl ydy bwriad cynhadledd sydd yn cael ei chynnal ddydd Iau.

Mae cyrff cyhoeddus yn uno i drafod y pwnc mewn cynhadledd yng Nghaerdydd.

Bydd cwestiynau fel ydy'r cyhoedd yn cael gwerth am arian ac a ydy craffu yn cael effaith go iawn yn cael eu gofyn.

Yn ystod y diwrnod bydd cynrychiolwyr gan gynnwys cyrff iechyd, cynghorwyr a chyfarwyddwyr yn trafod arferion da a'r ffordd i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Ymhlith y rhai sydd yn cynnal y gynhadledd mae Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Archwilio.

Mi fydd sesiwn yn cael ei chynnal bydd yn trafod y gwersi o sgandal Ysbyty Stafford. Mi fu farw cannoedd o gleifion yn sgil methiannau yn yr ysbyty.

Gwella ar graffu

Gyda chynghorau yn derbyn llai o arian a'r economi yn dal mewn sefyllfa fregus mae craffu yn cael ei weld yn fwy pwysig am fod toriadau yn cael eu gwneud.

Yn ôl y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y cynghorau, Lesley Griffiths, mae craffu effeithiol yn holl bwysig ar gyfer y broses ddemocrataidd:

"Mae'r gynhadledd yma yn llwyfan perffaith ar gyfer holl ddarparwyr cyhoeddus i gael gweld sut mae craffu yn medru cyfrannu at ddarparu gwasanaethau gwych. Mi fydd gwella'r gwaith craffu yn golygu gwell gwasanaethau i'r cyhoedd.

"Felly rydw i'n falch iawn i weld bod yn bwysigrwydd yn cael ei rhoi rŵan i graffu sydd wedi eu dangos gan nifer o'r darparwyr sydd yn cymryd rhan yn y gynhadledd yma."

Mi fydd y Gweinidog ymhlith nifer fydd yn siarad yn ystod y digwyddiad.

Dywed yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas bod yna waith i'w wneud i wella ar y craffu sydd yn digwydd ar hyn o bryd:

"Mae'r broses o archwilio, adolygu a herio penderfyniadau'r sector gyhoeddus yn holl bwysig. Mae angen i ni fod yn well yn gwneud hyn ac mae'r gynhadledd yma yn dod a'r rhai sydd yn gyfrifol am wneud hyn at ei gilydd."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.