Cynhadledd craffu: gwella gwasanaethau cyhoeddus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae craffu ar benderfyniadau'r rhai mewn grym yn holl bwysig meddai trefnwyr y gynhadledd

Gwella ansawdd gwasanaethau cyhoeddus trwy graffu yn fwy manwl ydy bwriad cynhadledd sydd yn cael ei chynnal ddydd Iau.

Mae cyrff cyhoeddus yn uno i drafod y pwnc mewn cynhadledd yng Nghaerdydd.

Bydd cwestiynau fel ydy'r cyhoedd yn cael gwerth am arian ac a ydy craffu yn cael effaith go iawn yn cael eu gofyn.

Yn ystod y diwrnod bydd cynrychiolwyr gan gynnwys cyrff iechyd, cynghorwyr a chyfarwyddwyr yn trafod arferion da a'r ffordd i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Ymhlith y rhai sydd yn cynnal y gynhadledd mae Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Archwilio.

Mi fydd sesiwn yn cael ei chynnal bydd yn trafod y gwersi o sgandal Ysbyty Stafford. Mi fu farw cannoedd o gleifion yn sgil methiannau yn yr ysbyty.

Gwella ar graffu

Gyda chynghorau yn derbyn llai o arian a'r economi yn dal mewn sefyllfa fregus mae craffu yn cael ei weld yn fwy pwysig am fod toriadau yn cael eu gwneud.

Yn ôl y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y cynghorau, Lesley Griffiths, mae craffu effeithiol yn holl bwysig ar gyfer y broses ddemocrataidd:

"Mae'r gynhadledd yma yn llwyfan perffaith ar gyfer holl ddarparwyr cyhoeddus i gael gweld sut mae craffu yn medru cyfrannu at ddarparu gwasanaethau gwych. Mi fydd gwella'r gwaith craffu yn golygu gwell gwasanaethau i'r cyhoedd.

"Felly rydw i'n falch iawn i weld bod yn bwysigrwydd yn cael ei rhoi rŵan i graffu sydd wedi eu dangos gan nifer o'r darparwyr sydd yn cymryd rhan yn y gynhadledd yma."

Mi fydd y Gweinidog ymhlith nifer fydd yn siarad yn ystod y digwyddiad.

Dywed yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas bod yna waith i'w wneud i wella ar y craffu sydd yn digwydd ar hyn o bryd:

"Mae'r broses o archwilio, adolygu a herio penderfyniadau'r sector gyhoeddus yn holl bwysig. Mae angen i ni fod yn well yn gwneud hyn ac mae'r gynhadledd yma yn dod a'r rhai sydd yn gyfrifol am wneud hyn at ei gilydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol