Heddlu'n adolygu achos marwolaeth dynes o Geredigion

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Llundain wedi cadarnhau y byddan nhw'n adolygu achos marwolaeth Sian Davies o Geredigion.

Yn wreiddiol o Dregaron, bu farw Ms Davies yn 44 oed yn 1997 ar ôl syrthio o ffenest ystafell ymolchi mewn fflat yn Llundain.

Mae ditectifs yn bwriadu holi tair dynes yr honnwyd iddyn nhw gael eu cadw'n gaeth am 30 o flynyddoedd.

Cafodd y tair, Prydeinwraig 30 oed, Gwyddeles 57 oed a dynes 69 oed o Malaysia, eu hachub o dŷ yn Brixton yn Llundain fis diwethaf.

Mae cwpl priod wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ymwneud â llafur gorfodol, caethwasiaeth a throseddau mewnfudo.

Mae'r BBC yn deall mai'r ddau gafodd eu harestio yw Aravindan Balakrishnan, 73 oed, a'i wraig Chanda sy'n 67 oed.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth tan Ionawr.

Roedd yr heddlu'n credu bod dwy o'r tair wedi cwrdd â'r dyn gafodd ei arestio am eu bod yn aelodau o gwlt gwleidyddol asgell chwith eithafol.

Rhaglen ddogfen

disgrifiad o’r llunRoedd Aravindan Balakrishnan ar raglen ddogfen ITV yn 1997

Ddydd Mercher cadarnhaodd yr heddlu eu bod yn adolygu achos Ms Davies.

Bu hi farw saith mis ar ôl syrthio allan o ffenest y tŷ lle oedd y cwlt gwleidyddol yn byw.

Yn 1997 gwnaed rhaglen ddogfen am farwolaeth Ms Davies ac roedd lluniau camera o Mr Balakrishnan.

Yn ôl y cynghorydd sir sy'n cynrychioli Tregaron, Catherine Hughes, roedd hi a phobl yr ardal yn gobeithio y byddai penderfyniad yr heddlu i adolygu'r achos o fudd i deulu Ms Davies.

"Bydden i'n meddwl bod y gymdogaeth yn meddwl am Eleri ei chyfnither ac Emyr ei chefnder ar hyn o bryd.

"Gobeithio y bydd yn dod â chyfnod i ben iddyn nhw a rhoi atebion iddyn nhw fel teulu."