Cynnig diswyddo i staff swyddfeydd treth

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Yr Adran Gyllid a Thollau fod y pecynnau'n rhan o gynllun i leihau nifer y staff

Gallai hyd at 259 o swyddi fod dan fygythiad mewn pedair swyddfa dreth yng Nghymru.

Mae staff yn swyddfeydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yng Nghaerfyrddin, Doc Penfro, Merthyr Tudful a Bae Colwyn wedi cael cynnig pecynnau diswyddo.

Ond mae undeb PCS wedi annog ei aelodau i beidio â derbyn y pecynnau am y tro tan y bydd yn gliriach os yw'r cynnig yn rhywbeth fydd yn arwain at gau swyddfeydd.

Dywedodd y cyflogwr fod mwy a mwy o'u cwsmeriaid yn dewis delio gyda nhw ar-lein a bod hynny'n lleihau'r angen am staff.

'Ar-lein'

Mae'r swyddi dan sylw yn amrywio o arolygwyr trethi i swyddogion porthladdoedd.

Dywedodd CThEM eu bod yn cynnig pecynnau diswyddo i 86 o bobl yng Nghaerfyrddin, 84 ym Merthyr Tudful ac 81 ym Mae Colwyn. Mae 8 o weithwyr yn Noc Penfro hefyd wedi cael y cynnig.

Dywedodd llefarydd ar ran CThEM: "Mae nifer gynyddol o'n cwsmeriaid yn dewis delio gyda ni ar-lein. Mae'r newid yma wedi gweld natur ein gwaith yn symud oddi wrth gwaith llafurus y gorffennol i waith mwy arbenigol wrth blismona'r system dreth.

"O ganlyniad does dim angen cymaint o staff mewn rhai adrannau felly rydym yn cynnig pecynnau diswyddo gwirfoddol i staff."

Dywedodd Steve Donohue o undeb PCS fod staff yn ofni mai cau swyddfeydd fyddai'r cam nesa' a than iddyn nhw gael gwybod i sicrwydd beth fyddai'n digwydd roedd yn cynghori staff i beidio â derbyn y cynnig.

Straeon perthnasol